O nas

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachudjk-logo

ROZUMIEM, UMIEM, WIEM!

Drogi Słuchaczu,

skoro czytasz te słowa, więc zapewne interesuje Cię zabawa w studiowanie. Zapewniamy, że to fascynująca przygoda dla dzieci ze szkoły podstawowej. Odkrywany przed Tobą i z Tobą świat, opisujemy to, co widzialne, podpatrujemy to, co niewidzialne. Proponujemy Ci inne spojrzenie na przyrodę i człowieka, na jego myśli i dzieła. Bierzemy pod lupę przeszłość i przyszłość, przekonujemy, ze nauka jest fascynująca i pożyteczna! Odpowiemy wspólnie na trudne pytania: te zwykłe i niezwykłe na wykładach, zespołowo poszukamy innowacyjnych rozwiązań na warsztatach i ćwiczeniach.

Udokumentujemy Twoją aktywność zaliczeniem, a na koniec otrzymasz dyplom Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zapraszamy! Czekamy na Ciebie!

Cel

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i aksjologicznego rozwoju dzieci w wieku 7 – 12 lat przez działania stanowiące inspirację do twórczego myślenia, opisu i interpretacji świata natury i kultury oraz odnajdywania  i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych. Projekt oparty na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze.

Twórczy kontakt z nauką i kulturą dzieci, nowoczesny i aktywizujący sposób podawania treści naukowych, próba wieloaspektowej interpretacji ważnych zagadnień empirycznych i kulturowych powodują, że dzieci poszerzają swoją wiedzę o aspekty, które nie są uwzględniane w programach szkolnych. Ponadto mają one możliwość znalezienia się w przestrzeni uniwersytetu, w salach wykładowych, laboratoriach badawczych, w uczelnianej auli, czyli miejscach zwykle dla nich niedostępnych, zarezerwowanych dla dorosłych i kojarzących się z naukową powagą.

Program zajęć Uniwersytetu Dziecięcego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2016/2017

Wykłady

 1. Wielkie eksperymenty natury w przeszłości ziemi
 2. Prawdziwe zmyślenia. Bajki, które wydarzyły się naprawdę
 3. Czy można wierzyć biofeetbackowi?
 4. Fizyczne cuda
 5. Elektrostatyka w codzienności
 6. Skaleczony palec i plaster, czyli skąd zło i dobro na świecie?
 7. Ruch w kosmosie, kosmos w ruchu (Loty i wyprawy międzyplanetarne)
 8. Interaktywne gadżety przyszłości

Warsztaty

Moduł: humanistyczno-społeczny

 1. Celebryci i idole dawniej i dziś
 2. Kreatywne słowa …
 3. Dlaczego ruch rozwija rozum?
 4. Co można stworzyć z „niczego”?
 5. Jak „grają” zmysły?
 6. „My” i „wy”, czyli potęga grupy
 7. I ty możesz zostać telewizyjnym prezenterem
 8. Zabawa obrazem 3D
 9. Umysł to energia!

Moduł: rozwój przez sztukę:

 1. Napowietrzne obrazy
 2. Sztuka w ciemności
 3. Zobaczmy muzykę! Warsztaty muzyczne według Batii Strauss
 4. Sztuka nowych mediów. Kreatywne przetwarzanie obrazów
 5. Prastarzy „dizajnerzy”, czyli archeologia odkopuje cuda
 6. W intrygującej pracowni artysty
 7. Sztuka telewizyjnego wywiadu
 8. Drama – poczuj „innych”
 9. „Odlotowe przestrzenie” – niezwykłe projekty

Moduł: nauki o człowieku i naturze

 1. Tajemnice rafy koralowej
 2. Tajemnicze eksperymenty biologiczne
 3. Chemia i nanocząsteczki
 4. Co jest zapisane w genach?
 5. Wróżenie z powietrza, czyli prawda o meteorologii
 6. Przyrodnicze inspiracje, czyli co technologia zawdzięcza naturze
 7. Siła wody, słońca i wiatru – energetyka odnawialna
 8. We wnętrzu siebie… Organizm pod lupą
 9. „Jak statki na niebie” – ABC astronomii

Moduł: logiczno-matematyczno-informatyczny

 1. Animacje i geogebra
 2. Czy powietrze można zobaczyć?
 3. Minireportaż w 3D
 4. Małe eksperymenty – wielkie wnioski
 5. Bluebox, greenbox i inne wizyjne cuda
 6. Co się dzieje w komputerze, posurfujmy po serwerowni
 7. Taniec z gwiazdami – seans w planetarium
 8. Detektywi na tropach prądu
 9. Warto być logicznym 

Sympozjum Naukowe Dzieci: wykład „Harmonia światła i dźwięku”

Zadania i formy

Do zadań UDJK należy:
 • rozwijanie intelektualnej, emocjonalnej i motorycznej sprawności słuchaczy, wyzyskanie naturalnej u dzieci pasji odkrywania i interpretacji świata zgodnie z preferencjami poznawczymi;
 • organizacja zajęć w formie aktywizujących wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów z różnych dziedzin nauki, rozwijających myślenie i komunikację naukową;
 • zapewnienie dzieciom środków i materiałów umożliwiających twórczą realizację zadań podczas zajęć;
 • zapewnienie opieki merytorycznej podczas trwania zajęć;
 • wyposażenie Słuchaczy w legitymację i indeks;
 • organizacja Naukowego Sympozjum Dzieci, umożliwiającego prezentację osiągnięć i pasji naukowych słuchaczy;
Formy

Tematyczne, comiesięczne wykłady aktywizujące i zajęcia warsztatowe skupione wokół zasygnalizowanych wyżej „projektów”.

Jednostki prowadzące:

Za program i organizację UDJK odpowiadają dwie jednostki naukowe UJK:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK (Instytut Edukacji Szkolnej: dr Anna Wileczek)

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK (Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa: dr Agnieszka Zaremba).