Nasi wykładowcy

Wykładowcy UDJK

 1. mgr Andrzej Antoniak, bibliotekoznawstwo, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 2. dr hab. prof. UJK Mirosław Babiarz, pedagogika, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. inż. Grzegorz Baran, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Klaudia Bartkiewicz, popularyzacja nauki, Regionalne Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim
 5. dr Grażyna Barwinek, historia, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
 6. dr Joanna Biskup-Brykczyńska, plastyka, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, I SSP w Kielcach
 7. dr Ryszard Błaszkiewicz, pedagogika medialna, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz, architektura, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 9. dr Elżbieta Buchcic, biologia, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 10. Grzegorz Degejda, sztuka użytkowa, Art Nuvo Studio w Kielcach
 11. mgr inż. Marcin Drabik, astrofizyka, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 12. dr Paulina Forma, pedagogika społeczna, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 13. mgr Ilona Frączyk, ekologia, energie odnawialne, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 14. Hanna Grabowska, pedagogika teatru, aktorstwo, Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 15. mgr Anna Grochulska, muzyka, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 16. Konrad Hajdamowicz, media wizyjne, Telewizja Świętokrzyska
 17. mgr Izabela Jaros, metodyka języka angielskiego, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 18. dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka, politologia, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 19. mgr Mariola Kosztołowicz, matematyka, logika, nauczyciel
 20. dr Monika Kozak-Wojciechowska, muzyka, chór, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 21. dr hab. prof. UJK Sławomir Koziej, pedagogika medialna, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 22. dr hab. prof. UJK Rafał Kozłowski, ochrona środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 23. mgr Agnieszka Kucharska, plastyka, Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
 24. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, metodyka fizyki, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 25. dr Magdalena Lelonek, kultura fizyczna, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 26. inż. Waldemar Lisowski, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 27. dr inż. Paweł Łaski, robotyka, automatyka, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 28. dr Paweł Łukowiec, kompozycja muzyczna, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. mgr Mariusz Matla, logika, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 30. mgr Tomasz Mgłosiek, fizjoterapia, rehabilitacja, Vive Tauron Kielce,
 31. mgr Joanna Mgłosiek-Nowak, psychologia, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, terapeuta integracji sensorycznej
 32. dr Agnieszka Miernik, literaturoznawca, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 33. Karolina Miklewska, dziennikarstwo, Telewizja Świętokrzyska
 34. dr Renata Miszczuk, pedagog, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 35. mgr Sylwia Mularczyk, fizyka, kierownik Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach
 36. dr Ewa Ochwanowska, biologia, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. Grzegorz Pańtak, taniec, Kielecki Teatr Tańca
 38. Małgorzata Pirosz, dziennikarstwo radiowe, Radio Kielce
 39. Katarzyna Pochwat, dziennikarstwo telewizyjne, Telewizja Świętokrzyska
 40. mgr Michał Poros, geologia, kierownik Centrum Geoedukacji w Geoparku Kielce
 41. dr Andrzej Przychodni, archeologia, Stowarzyszenie „Korzenie”
 42. dr hab. prof. UJK Anna Rabajczyk, ochrona środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 43. mgr Aneta Rodak, logopedia dziecięca,
 44. Andrzej Sielski, aktorstwo,Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 45. dr Witold Sokała, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 46. Piotr Sołkiewicz, popularyzacja nauki, Fundacja Naukowa „Twórcze Myślenie” w Kielcach
 47. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska, historia, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 48. dr Ryszard Stefański, filozofia, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 49. mgr Karol Szary, fizyka, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 50. Elżbieta Szlufik-Pańtak, pedagogika tańca, Kielecki Teatr Tańca
 51. dr Joanna Sztejnbis-Zdyb, muzyka Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 52. mgr Mirosław Szwed, geografia, meteorologia, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 53. dr Marek Świeca, drama,WSPIB w Ostrowcu
 54. mgr Monika Turek, origami,
 55. Bogdan Wenta, sport, piłka ręczna, poseł Parlamentu Europejskiego
 56. Łukasz Wilczyński, wiedza o kosmosie, popularyzacja nauki, Europejska Fundacja Kosmiczna,
 57. dr hab. prof. UJK Jacek Wilczyński, fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 58. dr Urszula Wrońska, chemia, MiniLab w Kielcach
 59. dr Bartłomiej Zapała, dziennikarstwo, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Radio Kielce
 60. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, nauki o sztuce, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 61. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, biologia, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach