Opłaty

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia UDJK są finansowane z projektu „Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!”