Program zajęć

Program projektu „Razem Odkrywamy Świat na UDJK” Program projektu „ROS na UDJK w Kielcach” I edycja Program projektu „ROS na UDJK w Kielcach” II edycja Program projektu „ROS na UDJK w Kielcach” III edycja