Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!


 

Nasi młodzi Słuchacze i Uczestnicy projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK” w Kielcach wraz z zespołem UDJK oraz Wykładowcami i Opiekunami zainaugurowali już VI edycję UDJK.

Zobacz obszerną relację oraz materiały foto-wideo.


Relacje fotograficzne z bieżących zjazdów znajdują się w zakładce Galeria

 


Uniwersytet Dziecięcy UJK w Kielcach

zaprasza wszystkich swoich Studentów wraz z Opiekunami oraz Wykładowców i Przyjaciół
na
Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 z udziałem Władz Uczelni i zaproszonych Gości.

Podczas uroczystości nastąpi włączenie w poczet Słuchaczy UDJK.
Zostaną wręczone identyfikatory i indeksy!

Porządek Inauguracji w ramach projektu: Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach
jest następujący:
– godz. 10.00 – spotkanie dla Adeptów wraz z Rodzicami (klasy 1-3);
– godz.14.00 – spotkanie dla Juniorów oraz Mistrzów wraz z Rodzicami (klasy 4-8).

Miejsce: aula CEART, ul. Krakowska 11, WPiP.

UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o WCZEŚNIEJSZE przybycie i odnotowanie się na liście Uczestników.

Do zobaczenia w sobotę!


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do uczestnictwa w projekcie 

Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!

Informacje w sprawie rekrutacji (czytaj więcej)


Zapraszamy do składania dokumentów wszystkie osoby, które zgłosiły swój akces do udziału w projekcie „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”.


PROJEKT

Uruchamiany wraz z VI edycją Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach; trwa od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. i finansowany jest ze środków Unii europejskiej (3 edycje).

Obecna VI edycja UDJK, a zarazem pierwsza projektu ROS, do której odbędzie się rekrutacja, trwa od 19.10.2019 r. do 06.06.2020 r.

CEL

Popularyzacja nauki, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształcenie kreatywnego myślenia, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych,

REALIZACJA

Organizacja BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ UNIWERSYTECKICH stymulujących zainteresowania zarówno DZIECI, jak i ich RODZICÓW:

 • prawami natury,
 • nowoczesnymi technologiami,
 • człowiekiem jako istotą społeczną,
 • wytworami kultury.

DLA KOGO?

DZIECI ze szkoły podstawowej, klasy 1-8 w grupach wiekowych oraz ich OPIEKUNOWIE:

 • Adepci (1-3),
 • Juniorzy (4-5),
 • Mistrzowie (6-8),
 • Rodzice.

KIEDY?

Zjazdy od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r. – RAZ W MIESIĄCU na UJK w Kielcach

PROGRAM

I. WARSZTATY I WYKŁADY/ POKAZY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH:

CZŁOWIEK I NATURA

 1. Fizyka w kosmosie i na wyciągnięcie ręki.
 2. Życie to organizm.
 3. Wszystko jest chemią.
 4. Logika w ruchu, ruch w logice!

CZŁOWIEK I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

 1. Nowe media inaczej, czyli co może smartfon, tablet, komputer i konsola.
 2. W dwóch światach… Gry online i cyfrowe a rzeczywistość.
 3. Czy współczesna nauka może obyć się bez technologii informacyjnych?
 4. Jak współdziałać w Internecie ? Słowo, obraz, dźwięk i ich przetwarzanie w wirtualnej Przestrzeni.

CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Homo loqens… Zasady dobrej komunikacji między ludźmi.
 2. Mózgowe treningi, czyli o uczeniu się przez całe życie.
 3. PR na co dzień, czyli praca nad swoim wizerunkiem.
 4. Jestem, więc działam! Wspólnota dobrych relacji w dążeniu do innowacyjności.

CZŁOWIEK I KULTURA

 1. Przeszłość jest trendy! Historia i prehistoria objaśnia nasz świat.
 2. Storytelling… słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii.
 3. Kreacje wizualne w przestrzeni online i ofline.
 4. Dźwięk w percepcji i sztuce.

 

II.SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI: „CZŁOWIEK ZMIENIA ŚWIAT”

III. UROCZYSTA INAUGURACJA I ABSOLUTORIUM

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenie i rekrutacja według kryteriów projektu
 • Informacja o zakwalifikowaniu
 • Dokumentacja uczestnika
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych dzieci w warsztatach: 1×1,5 godz. z obszaru „nauk ścisłych” i 1×1,5 z obszaru „humanistyczno-społecznego” oraz wykładzie 1×45 min. na KAŻDYM ZJEŹDZIE
 • Uczestnictwo zakwalifikowanych rodziców w warsztatach (2×1,5) na KAŻDYM ZJEŹDZIE, rozwijających kompetencje społeczne i komunikacyjne ważne w wychowaniu i wspieraniu pasji naukowych młodego pokolenia
 • Uczestnictwo w inauguracji i absolutorium oraz Sympozjum Naukowym Dzieci „Człowiek zmienia świat”
 • Dyplom ukończenia zajęć.

REKRUTACJA

I etap rekrutacji od 06.09.2019r. godz. 8:00 do 15.09.2019r. godz. 15:00

Elektroniczna na stronie: www.dzieciecy.ujk.edu.pl w zakładce „Rekrutacja

INFORMACJE

 

FASCYNACJA-NAUKA-ZABAWA, CZYLI NAUKOWA PRZYGODA NA UNIWERSYTECIE!

ZAPRASZAMY!