Regulamin

  Regulamin uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu: „Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki” § 1 Słownik pojęć Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Dziecięcy  –  Uniwersytet  Dziecięcy  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego w Kielcach; Regulamin – Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego; uczestnik projektu realizowanego … Czytaj dalej Regulamin