Sympozjum Naukowe Dzieci: Człowiek w świecie technologii i sztucznej inteligencji – szanse i zagrożenia

Zachęcamy do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym Dzieci: Człowiek w świecie technologii i sztucznej inteligencji – szanse i zagrożenia, które odbędzie się 17 czerwca 2023r., podczas uroczystego zakończenia I edycji projektu.
Sympozjum przeznaczone jest dla uczestników Świętokrzyskiego Festiwalu Najmłodszej Nauki – słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach, którzy podejmują swoje pierwsze badania naukowe. Tematem przewodnim jest zawarta w tytule sugestia dotycząca myślenia o człowieku jako istocie zanurzonej w przestrzeni wyznaczonej i zdominowanej przez nowoczesną technologię/ nowoczesne technologie, a inspiracją – zajęcia prowadzone na UDJK. Zarówno dzieci, jak i dorośli (rodzice) są zaproszeni do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Mogą zgłosić swój akces i przedstawić propozycję minibadań, realizowanych w postaci eksperymentu, pokazu, sondażu diagnostycznego, wywiadów itp. z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych lub humanistyczno-społecznych. Prezentacje mogą też mieć charakter zespołowy (dopuszczalne są wystąpienia dwóch lub więcej UP, w tym wystąpienia rodziców z dzieckiem).
Na Państwa skrzynkach e-mailowych, znajdują się dokładne informacje dotyczące sympozjum oraz formularz rekrutacyjny.\
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 kwietnia 2023 r.