Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki

 

Projekt „Świętokrzyski Festiwal Najmłodszej Nauki” autorstwa zespołu pod kierunkiem
dr hab. Anny Wileczek, prof UJK uzyskał finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Społeczna odpowiedzialność nauki” (nr 2 na liście rankingowej) i będzie realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego na Uniwersytecie Dziecięcym UJK.

Wszystkie wykłady i warsztaty w latach 2022-2024 odbędą dla słuchaczy UDJK bezpłatne! Rekrutacja uczestników – dzieci w wieku 7-15 lat oraz rodziców/opiekunów.

Więcej informacji oraz program I edycji ŚFNN na stronie https://dzieciecy.ujk.edu.pl/rekrutacja/ oraz https://www.facebook.com/dzieciecy.ujk/

Zapraszamy serdecznie!