III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci „Od fascynacji do innowacji”

III Sympozjum Naukowe Dzieci: Od Fascynacji do innowacji

16.06.2016 r. odbyło się już po raz trzeci Sympozjum naukowe dla najmłodszych adeptów nauki, którzy przygotowali prezentacje zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, informatycznych, jak i humanistycznych, artystycznych i sportowych. Sympozjum stało się forum do prezentacji pierwszych ustaleń naukowych, wyników doświadczeń, analiz. Ciekawym dopełnieniem prelekcji były ilustracje muzyczne oraz recitale uczestników, wśród nich jednego ze studentów UDJK Szymona Ososińskiego. Prelekcjom towarzyszyły warsztaty, pokazy, interakcje przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe „Animus” wraz z SKN „Empi” i wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi w ramach „Jarmarku naukowego”. Gościem specjalnym była Magda Paradziej, finalistka The voice of Poland, która przedstawiła wokalne interpretacje swoich fascynacji muzycznych.

Nad organizacją całości, jak co roku, czuwała dr Anna Wileczek i członkowie komitetu organizacyjnego z SKN „Animus”, Sympozjum okazało się świetną okazją do spotkań naukowych i popularyzacji nauki wśród uczniów szkół podstawowych.


Program

III Sympozjum Naukowego Dzieci: Od fascynacji do innowacji 

12 czerwca 2015, CEART, WPiA UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11 
9.00 – 9.30 – Rozpoczęcie Sympozjum, powitanie gości, wystąpienia okolicznościowe
Innowacja w świecie zabawek. Wykład inauguracyjny  Piotr Sołkiewicz 
 
 
Sesja I – Odkrywanie świata 
9.30-10.15
1. Doświadczenia niezastąpionym źródłem wiedzy przyrodniczej, Weronika Wrona, Michalina Jaśkiewicz, Natalia Głuszek, I Społeczna Szkoła Podstawowa w Kielcach
2. Reportaż z „misji przyrody” Alicja Sitarz, SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie
3. Eksploracja kosmosu, Przemysław Rola, SP nr 24 w Kielcach, Uniwersytet Dziecięcy UJK
4. Nasza fascynacja skałami i skamieniałościami, Oliwia Petelicka, Gabriela Paluch, ZSO Chęciny 
 
Sesja II – Cudownie pożyteczne
10.15-11.00
1. Gromadzenie, przedstawianie i analiza danych pogodowych, Aleksandra Mikołajczyk, SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie 
2. GPS i wpływ czynników zewnętrznych, Piotr Sipika, SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie
3. Tworzenie gry w programie Multimedia Fusion 2 Developer, Kamil Barsegjan, SSP im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie
4. Społeczna innowacja, czyli o Chłopskiej Szkole Biznesu, uczniowie SP im. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „NURTA” w Goździe
 
Fortepianowe impresje – Szymon Ososiński, Katolicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, Uniwersytet Dziecięcy UJK
 
Przerwa Małe co nieco dla ciała i ducha (pokazy, zabawy, interakcje)
11.15- 12.00 
 
Sesja III – Fascynująca przeszłości
12.00- 12.30
1. Fascynacja zaklęta w legendach, Klaudiusz Kurtek, ZSO w Chęcinach
2. Kobieta w średniowieczu, Paulina Michalska, ZSO w Chęcinach
3. Czy zakony mogą być innowacyjne?, Aleksander Gruszka, ZSO w Chęcinach
 
Sesja IV – Ekspresja i kreacja 
12.00-12. 55
1. Taniec – język ciała, Patrycja Dudek, SP nr 33 w Kielcach
2. Tańce karaibskie, Michalina Golda,  ZSO 27 (SP 13)
3. Muzyka rockowa, Jakub Pieczerak, ZSO 27 (SP 13)
4. Skrzypce – niedościgniona wirtuozeria, Wojciech Mazur, Akademicka Szkoła Podstawowa
 
Sesja V- Pomysły na życie
12.55-13.35
1. Kim byłabym, gdyby nie rozkaz bycia, kim gdyby nie skautowy styl życia, Katarzyna Borek, Olga Brela, SP nr 24 w Kielcach
2. Sport i kreacja, czyli czy karate może być innowacyjne? Emilia Śledź, ZSO 27 (SP 13)
3. Pies – towarzysz i innowator, Anna Kołbuc, Claudia Romańska, ZSO 27 (SP 13)
Moje fascynacje muzyczne. Koncert Magdaleny Paradziej, finalistki The Voice of Poland
 
Podsumowanie Sympozjum
Jarmark naukowy 14.00-15.00:
m.in.: Warsztaty graffiti mgr Agnieszka Bojarowicz; Warsztaty fotografii 3d SKN EMPI, Gry z kreatywnością SKN Animus, Granie i śpiewanie na ekranie SKN Animus, Z lamusa multimediów Muzeum Zabawy i Zabawek, Zabawy z kreską, dr Anna Stawecka, Eureka! Nauka na wesoło! SKN Animus, Warsztaty twórczego pisania SKN KTD…
 

Zapraszamy w czerwcu na dziecięce święto innowacyjnego i naukowego myślenia, fascynacji człowiekiem i jego światem, postaw kreatywnych i twórczej „niezgody” na rzeczywistość oraz komunikacji naukowej wśród najmłodszych.

 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
przy współpracy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego –
Departamentu Polityki Regionalnej
 
zaprasza do udziału w
 

III Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci:

Od fascynacji do innowacji

 
pod patronatem JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka,
które odbędzie się 12.06.2015 r. w budynku CEART-u WPiA, ul. Krakowska 11 w godzinach 9.00-15.00.
 
Sympozjum o charakterze ogólnopolskim jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy uniwersytetów dziecięcych z całej Polski, którzy zgłoszą swój akces i przedstawią abstrakt ciekawej prezentacji, eksperymentu, pokazu z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych, artystycznych czy zastosowania nowoczesnych technologii, które realizowałyby przewodnie hasło konferencji: Od fascynacji do innowacji. 
 
Planowana jest sesja plenarna z wystąpieniem inauguracyjnym oraz prezentacje w sekcjach tematycznych. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy i interakcje warsztatowe w ramach cyklu: Kreacja i innowacja.
 
Na zgłoszenia-abstrakty (ok. dziesięciominutowych) wystąpień uczestników czekamy do 30. 04.2015 r. na specjalnym formularzu (dostępnym m. in. na stronie www.ujk.edu.pl). Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, będą o tym powiadomieni najpóźniej do 15.05. 2015 r. i zaproszeni na Sympozjum wraz z klasą czy wskazaną grupą osób towarzyszących i opiekunami.
 
Serdecznie zapraszamy
 
Kontakt:
 
Sekretariat
mgr Paulina Barańska, tel. 669873397 
lic. Iwona Możdżonek, tel. 662577602
 
 
dr Anna Wileczek
dr Agnieszka Zaremba
UJK w Kielcach
UDJK W Kielcach