Poeksperymentujmy z nauką na UDUJK w Kielcach

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach

zaprasza słuchaczy* UDUJK w II semestrze roku akademickiego 2016/17

do uczestnictwa w projekcie:

Poeksperymentujmy z nauką na UDUJK w Kielcach

*Projekt przeznaczony dla dzieci już uczęszczających na UDUJK w roku akademickim 2016/17

Opis zajęć: 

  1. Zabawy badawcze. Interakcje zespołowe – dr Małgorzata Kwaśniewska, 

Celem wskazanych zajęć jest odkrycie praw rządzących wybranymi zjawiskami natury i określenie właściwości chemicznych i fizycznych wybranych substancji.

Uczestnicy podczas zespołowych interakcji poznają także podstawy obserwacji naukowych i wyciągania wniosków. Metodyka zajęć oparta jest na ćwiczeniach eksperymentalnych typu: „Wybuchający wulkan”, „Ciecz newtonowska”, „Fruwające balony, czyli rzecz o ciśnieniu”, „Magiczne pismo” , „Co pływa, co tonie” itp. Na zakończenie uczestnicy zbierają wnioski, gromadzone w specjalnych kartach obserwacji. 

  1. Zbuduj sobie marsjańskiego łazika – dr inż. Paweł Łaski,

Zajęcia mają charakter poznawczy i konstruktorski. Najpierw dzieci zapoznają się z łazikiem marsjańskim, jego działaniem i możliwościami. Następnie konstruują proste roboty-łaziki z dostarczonych materiałów i wraz z prowadzącym go programują tak, aby reagował na proste komendy .Opowiadają o sytuacjach, w których mogliby używać swoich łazików. Na koniec przygotowują wystawę prac. 

  1. Tajniki optyki. Eksperymenty w pracowni fizycznej – dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, 

Celem zajęć jest poznanie natury światła oraz podstaw metody problemowej i naukowego myślenia. Uczestnicy, wychodząc od pytań związanych z obserwowanymi i wykonywanymi samodzielnie doświadczeniami, będą zgłębiać tajniki optyki. Wykorzystując dostępne w pracowni urządzenia w sposób doświadczalny będą poszukiwać wyjaśnienia zagadnień typu: co to jest światło, jak powstaje tęcza, co to są miraże, co to są światłowody oraz jak postrzega świat ludzkie oko. Na koniec dzieci przygotowują minipokaz: „Festiwal światła”.

  1. Oswojona elektryczność, (nie)zwykły magnetyzmmgr Karol Szary,

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zjawiskami na płaszczyznach: elektrostatyki, elektryczności i magnetyzmu. Planowane są pokazy ilustrujące metody wytwarzania, przenoszenia i magazynowania ładunków elektrostatycznych. Ilościowe szacowanie zgromadzonego ładunku odbywać się będzie z użyciem dostępnego elektroskopu. Podczas eksperymentów, wykonywanych przez dzieci, wskazane zostaną podstawowe metody elektryzowania ciał poprzez dotyk, tarcie i indukcję. Doświadczenia z wzajemnym oddziaływaniem ładunków ze wskazaniem na ich znak, uświadomią dzieciom istotę magnetyzmu. Z użyciem dostępnych urządzeń (maszyna elektrostatyczna, opiłki żelazne) zilustrowane zostaną także linie sił pola elektrycznego.  Zostaną wprowadzone i opisane na bazie przykładów dwie podstawowe wielkości charakteryzujące   prąd elektryczny – napięcie i natężenie – przeprowadzone zostaną odpowiednie doświadczenia ilustrujące  działanie  przyrządów służących do pomiaru tych wielkość. Z użyciem igieł magnetycznych i cewek/przewodów w szeregu doświadczeń zostanie zilustrowana współzależność  elektryczności i magnetyzmu. Zilustrowane zostaną również linie sił pola pochodzących od magnesów  stałych.  W odpowiednich doświadczeniach dzieci określą różne źródła prądu  i ich parametry, także naturalne i sztuczne. Na koniec uczestnicy sprawdzą, czy cytryna może zostać źródłem prądu i jak , w sposób „naturalny”, można „zbierać” energię ze słońca.

  1. Genetyczne kreacjedr Ewa Ochmanowska,

Celem zajęć jest poznanie i egzemplifikacja zagadnień związanych z genetyką. Dzieci poznają podstawy wiedzy genetycznej: co to są geny, chromosomy, DNA, kariotyp człowieka oraz, w jaki sposób dziedziczy się różne cechy. Dzięki tym zajęciom dowiedzą się, od czego zależy np. kolor oczu, wzrost, czy płeć. Metodyka zajęć oparta jest na ćwiczeniach interaktywnych, np. budowa chromosomu z makaronu czy drabinki DNA z kolorowych koralików, które uczestnicy wykonują  w małych zespołach Zajęcia z genetyki dostosowane będą do możliwości percepcyjnych najmłodszych. Na zakończenie uczestnicy zbierają wnioski i wspólnie budują kariogram. 

  1. Co ekologia zawdzięcza chemii? UJK dr hab. Anna Rabajczyk 

Celem zajęć jest ukazanie zastosowania wiedzy z zakresu chemii w celu identyfikacji zagrożeń występujących wokół człowieka, takich jak zanieczyszczenia wód, powietrza, żywności. Uczestnicy w małych grupach badawczych podczas spotkań będą mogli samodzielnie przygotować, a następnie przeprowadzić eksperymenty, pozwalające oznaczyć wybrane substancje obecne w poszczególnych elementach środowiska oraz dokonać oceny wpływu na organizmy żywe. Metoda oparta jest na ćwiczeniach eksperymentalnych typu: „Efekt cieplarniany”, „Metale wokół nas”, „Atramentowe czary”, „Chromatografia ciemnkowarstwowa”. Na zakończenie uczestnicy, na podstawie uzyskanych wyników, stworzą plakat-kolaż zbierający wnioski z wypełnianych podczas zajęć kart pracy. 

  1. Tajemnicza moc kropli wody – dr Elżbieta Buchcic

Celem zajęć jest przedstawienie budowy fizyczno-chemicznej wody ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej właściwości oraz znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka. Uczestnicy podczas zajęć dokonają obserwacji mikroskopowych oraz przeprowadzą wiele samodzielnych doświadczeń. Wykorzystane zostaną metody badawcze przede wszystkim eksperymenty bio-chemiczne, a do syntezowania wiedzy – metody aktywizujące: metoda problemowa, elementy dramy i symulacji. Dzieci w małych zespołach będą przeprowadzać następujące doświadczenia:Magiczna woda”, „Niezwykła podróż kropelki wody”, „Kolorowy deszcz”, „Burza i tęcza w szklance wody”, „Lampa Lava”, „Galaktyka w słoiku”, „Jak zrobić tornado w butelce?” Na koniec wspólnie odpowiedzą na pytanie: Czy woda zawsze jest wodą? 

  1. Życie zaklęte w probówce – dr Aneta Węgierek-Ciuk

Celem zajęć jest zapoznanie się z metodami stosowanymi w prowadzeniu hodowli komórkowych in vitro. Uczestnicy w laboratorium poznają metody hodowli różnego rodzaju komórek ludzkich poza naturalnym miejscem ich występowania w organizmie człowieka. W czasie warsztatów uczestnicy poznają również sposoby obserwacji mikroskopowych oraz zmierzą  wpływ różnych czynników na żywotność, wielkość i granularność komórek.  Zajęcia pozwolą wniknąć również w samo „serce” komórki czyli DNA. Metodyka zajęć oparta będzie  na ćwiczeniach eksperymentalnych wykorzystujących zaplecze dydaktyczne Zakładu Radiobiologii i Immunologii takich jak: mikroskop świetlny i fluorescencyjny, cytometr przepływowy, komora laminarna, inkubator do hodowli komórkowych. Na zakończenie zajęć odbędzie się krótka debata dotycząca zebranych na kartach pracy wniosków i udzielenie odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania.

 Uwaga:

Czas trwania warsztatów 90 min. W czasie jednego zjazdu realizowane są dwa zajęcia warsztatowe. Zajęcia odbywają się na terenie UJK w Kielcach (najczęściej: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). Istnieje jednak konieczność dostarczenia dziecka do określonej pracowni i obecności opiekuna w miejscu odbywania zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UDUJK dostępnym na stronie: dzieciecy.ujk.edu.pl oraz wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do
(deklaracja będą wysłane na e-mail):

Monika Plech
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK
Świętokrzyska 21B

25-406 Kielce
Tel. 41 349 66 07

Proponowane terminy zajęć:  25.02.2017; 11.03; 08.04; 13.05; 03.06; 10.06 (według szczegółowych planów)           

Limit przyjęć: 70 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Złożenie deklaracji jest równoznaczne z koniecznością odbycia ośmiu warsztatów; zajęcia odbywają się nieodpłatnie!

*Projekt przeznaczony dla dzieci już uczęszczających na UDUJK w roku akademickim 2016/17