Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka

Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego W Kielcach

zaprasza dzieci sześcioletnie* w II semestrze roku akademickiego 2016/17

do uczestnictwa w projekcie:

Uniwersytet Odkrywczego Sześciolatka

 uos

 

W programie wykłady interakcyjne oraz warsztaty w pięciu grupach modułowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Na zakończenie projektu dzieci uczestniczą w minisympozjum naukowym, podczas którego prezentują efekty swojej aktywności i otrzymują stosowne świadectwa.

Wykłady:

  1. „Medialne wykopaliska…” – UJK dr hab. Sławomir Koziej, UJK w Kielcach
  2. „Wszystko płynie w nas i obok nas” – dr Magdalena Lelonek, UJK w Kielcach
  3. „Pstryczek elektryczek, czyli jak ujarzmić coś, czego nie widać… – mgr Karol Szary,UJK w Kielcach
  4. „Kreowanie wirtualnych światów 3D” – dr Ryszard Błaszkiewicz, UJK w Kielcach
  5. „Naukowiec w krainie niskich temperatur” – mgr Karol Szary, UJK w Kielcach

Moduły zajęć warsztatowych:

  1. Mały odkrywca i natura (10 godz.)

Moderowanie naukowe i prowadzenie zajęć, dr Urszula Wrońska, MiniLab w Kielcach

  1. Mały odkrywca i zagadki (nie)zwykłego świata wokół nas (10 godz.)

Moderowanie naukowe i  prowadzenie, mgr Mirosław Szwed, UJK w Kielcach

  1. Mały odkrywca i komunikacja (10 godz.)

Moderowania naukowe i prowadzenie zajęć: mgr Izabela Jaros, UJK w Kielcach

  1. Moduł: Młody odkrywca i sztuka (kreacja) (10 godz.)

Moderowanie naukowe i prowadzenie zajęć: dr hab. Katarzyna Ziołowicz, UJK w Kielcach

  1. Moduł: Młody odkrywca i ruch (10 godzin)

Moderowanie naukowe i prowadzenie zajęć: dr Magdalena Lelonek, dr Agnieszka Przychodni

Terminarz spotkań: 25.02.2017; 11.03; 08.04; 13.05 (lub 27.05), 03.06; 10.06.

Uwaga:

Czas trwania wykładów 45 min. Czas trwania warsztatów: 2×45 min (15 min. przerwa). Zajęcia odbywają się na terenie UJK w Kielcach. Istnieje jednak konieczność transportu dziecka do określonej pracowni i obecności rodzica w miejscu odbywania zajęć. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem UDUJK dostępnym na stronie: dzieciecy.ujk.edu.pl/regulamin

Rekrutacja wyłącznie elektroniczna od 06.02.2017 r.: www.ujk.edu.pl/uniwersytet-dzieciecy/

Limit przyjęć: 80 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. Do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń

Uczestnictwo w rekrutacji jest równoznaczne z obowiązkiem wzięcia udziału we wszystkich zajęciach. Zajęcia odbywają się nieodpłatnie!

*Dotyczy dzieci, które do 10.06.2017 r (data zakończenia projektu) ukończyły lub ukończą sześć lat.