Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach!”

I etap rekrutacji 06.09.2019 r. godz. 8.0015.09.2019 r. godz. 15:00

II etap rekrutacji 16.09.2019 r. – 18.09.2019 r.- weryfikacja formularzy zgłoszeniowych

III etap rekrutacji  19.09.2019 r. – utworzenie listy Uczestników Projektu wraz z listą rezerwową

IV etap rekrutacji 19.09.2019 r. – 20.09.2019 r. – powiadomienie e-mail o wynikach rekrutacji (osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają e-mail z załączonym formularzem uczestnika i oświadczeniem, które należy wydrukować, wypełnić, podpisać)

IV etap rekrutacji 23.09.2019 r. – 26.09.2019 r. – składanie formularzy uczestnika i oświadczeń

miejsce składania dokumentów: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK ul. Krakowska 11  p. 210 Kielce

 

Zapraszamy do składania dokumentów wszystkie osoby, które zgłosiły swój akces do udziału w projekcie „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”.

 

 

 

 

Elektroniczna rejestracja 
https://www.ujk.edu.pl/uniwersytet-dzieciecy/

Rekrutacja na kolejną V edycję Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się od dnia 18 czerwca 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

W tym celu należy zalogować się na podanej stronie w celu wypełnienia odpowiedniego formularza. Liczy się kolejność zgłoszeń (o decyzji przyjęcia decyduje kolejność rejestracji internetowej).

Szczegóły poniżej.

 

 


Fascynacja – nauka – zabawa

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klas 1 – 8) w poczet słuchaczy UDJK.

Proponujemy wykłady, warsztaty, pokazy i ćwiczenia w ramach następujących modułów (uczestnik Uniwersytetu wybiera dwa moduły):

 • – logiczno-matematyczno-informatyczny,
  (zajęcia rozwijające inteligencję logiczno-matematyczną, zmysł techniczny i konstruktorski oraz kompetencje cyfrowe)
 • – humanistyczno-społeczny,
  (zajęcia rozwijające inteligencję językową, komunikacyjną, społeczną i refleksyjną)
 • – człowiek i natura,
  (zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia praw natury i człowieka oraz postępowania zgodnie z nimi)
 • – rozwój przez sztukę,
  (zajęcia rozwijające inteligencję artystyczną: wizualno-przestrzenną oraz muzyczną i ruchową).

Zajęcia odbywają się na terenie UJK w Kielcach.

Istnieje niekiedy konieczność transportu dziecka do określonej pracowni i obecności rodzica w miejscu odbywania zajęć.

 

Elektroniczna rejestracja 
https://www.ujk.edu.pl/uniwersytet-dzieciecy/

 

Rekrutacja na kolejną V edycję Uniwersytetu Dziecięcego odbywa się od dnia 18 czerwca 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

W tym celu należy zalogować się na podanej stronie w celu wypełnienia odpowiedniego formularza. Liczy się kolejność zgłoszeń (o decyzji przyjęcia decyduje kolejność rejestracji internetowej).

Terminy spotkań :  

 • 20 października 2018 r.,
 • 17 listopada 2018 r.,
 • 15 grudnia 2018 r.,
 • 12 stycznia 2019 r.,
 • 16 lutego 2019 r.,
 • 16 marca 2019 r.,
 • 13 kwietnia 2019 r.,
 • 18 maja 2019 r.
 • 8 czerwca 2019 r.

I nabór:

rejestracja od 18 czerwca do 30 czerwca 2018 r.
ogłoszenie wyników 8 lipca 2018 r.

II nabór na wolne miejsca:

rejestracja: od 15 lipca do 31 lipca 2018 r.
ogłoszenie wyników 7 sierpnia 2018 r.

 

W przypadku przyjęcia dziecka na Uniwersytet należy złożyć (lub przesłać drogą pocztową) komplet dokumentów w terminie: I, II nabór od dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r.

 • – wydrukowane, podpisane podanie,
 • – 3 zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie,
 • – potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej (20 zł).

 

Numer rachunku do wpłat: 59 1140 2020 0000 3557 2200 1001  (tytułem należy podać: Uniwersytet Dziecięcy, opłata rekrutacyjna lub 1 semestr lub 2 semestr, imię i nazwisko dziecka)

 

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
ul. Świętokrzyska 21B
25-406 Kielce

Pokój 35 (Monika Plech)
poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

przerwa urlopowa od 21 lipca do 19 sierpnia 2018 r.

Tel. 41 349 66 07
kontakt e-mail:
uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl

 

Terminy wpłat za uczestnictwo w zajęciach:

I semestr (225 zł.) – do 10 października 2018 r.

II semestr (225 zł.) – do 10 lutego 2019 r.

 

Elektroniczna rejestracja 
https://www.ujk.edu.pl/uniwersytet-dzieciecy/