IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci: Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania

IV Sympozjum Naukowe Dzieci na temat „Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania”   przeszło do historii. Odbyło się 10.06.2016r. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach, gromadząc 57 autorów prezentacji i posterów naukowych oraz 350 widzów. Dr Anna Wileczek, otwierając w imieniu organizatorów ten festiwal „młodej nauki”, podkreśliła potrzebę rozwijania dziecięcych zainteresowań wiedzą, rozumianą nie jako zlepek nudnych formułek, ale fascynującą przestrzeń ciągłego odkrywania! Potwierdził to za chwilę mgr Karol Szary z Instytutu Fizyki UJK przy pomocy „cudownych” doświadczeń z ciekłym azotem! Prezentacje dzieci miały zróżnicowaną tematykę i formę: od teorii powstania wszechświata, tajemnic przyrody i jej podglądania, przez relacje z wykorzystania nowoczesnych technologii, badań nad postawami ciała, oraz przybliżanie niezwykłych faktów z przeszłości, pasje twórcze i sportowe. Wśród form podawczych znalazły się monolog, drama, film, inscenizacja, pokaz.

O wrażenia artystyczne zadbali: Marcin Patrzałek, laureat Must Be the Music 2015, oraz Amalia Patalita z zespołem Donietamtąd, którzy porwali publiczność wirtuozerią wykonania i radością twórczą. Nad rozrywką naukową w czasie „Jarmarku naukowego” czuwali przedstawiciele kół naukowych wraz z opiekunami: „Animus” (dr Anna Wileczek), „EMPI” (dr Ryszard Błaszkiewicz), „Motor” (dr Magdalena Lelonek i Agnieszka Przychodni), „Medyk”, a także nasi współorganizatorzy – Rejonowe Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach. Upominki dla wszystkich uczestników przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Polityki Regionalnej, zaś dyplomy i puchary za najlepsze prezentacje – Uniwersytet Dziecięcy UJK. Relację medialną zapewniła Telewizja Świętokrzyska: http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/17701-od-ucznia-do-naukowca-sympozjum-naukowe-dzieci-za-nami.html, zaś bieżąca obsługę techniczno-medialną sprawowali mgr Andrzej Arabski i Krzysztof Kupczewski wspierani przez debiutujące na tym polu „Animuski”. 

Do pobrania prezentacje:

 

 

Fotorelacja


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Dziecięcy UDJK
wraz z partnerami naukowymi
 
zapraszają do czynnego udziału uczniów szkół podstawowych 
 
w 

IV Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci:

Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania

 
pod patronatem JM Rektora UJK prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka,
które odbędzie się 10.06.2016 r. w budynku CEART-u WPiA, ul. Krakowska 11
w godzinach 9.00-14.00.
 
 
 
 
Sympozjum o charakterze ogólnopolskim jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy uniwersytetów dziecięcych z całej Polski, którzy zgłoszą swój akces i opiszą propozycję ciekawej prezentacji multimedialnej, eksperymentu, pokazu z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych, artystycznych czy nowoczesnych technologii, które realizowałaby przewodnie hasło konferencji: Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania.
 
Planowana jest sesja z wystąpieniem inauguracyjnym oraz prezentacjami uczestników dla licznego grona słuchaczy. Wydarzeniu będą towarzyszyć pokazy naukowe, gry i interakcje warsztatowe w ramach cyklu: Jarmark naukowy.
 
Na zgłoszenia-abstrakty (ok. dziesięciominutowych) wystąpień uczestników czekamy do 30.04.2016 r. (adres e-mail: ujkdzieciom@gmail.com) na specjalnym formularzu (dostępnym np. tutaj). Prelegenci, których propozycje zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, będą o tym powiadomieni najpóźniej do 15.05. 2016 r. i zaproszeni na Sympozjum wraz z klasą czy wskazaną grupą osób towarzyszących oraz opiekunami. Najlepsze pokazy i prezentacje zostaną nagrodzone medalami konferencyjnymi, a wszystkie dyplomami i pamiątkami dla uczestników i opiekunów naukowych oraz instytucji.
 
Serdecznie zapraszamy
 
Kontakt:
e-mail: ujkdzieciom@gmail.com
mgr Paulina Barańska, tel. 669873397 (sekretarz)
 
dr Anna Wileczek 
dr Agnieszka Zaremba
UJK w Kielcach
UDJK W Kielcach