Nasi wykładowcy

Wykaz wykładowców [1]

 1. mgr Andrzej Antoniak, bibliotekoznawstwo, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 2. dr hab. Mirosław Babiarz, prof. UJK, pedagogika, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. inż. Grzegorz Baran, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Klaudia Bartkiewicz, popularyzacja nauki, Regionalne Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim
 5. dr Grażyna Barwinek, historia, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
 6. dr Karol Bidziński, rewalidacja, Instytutu Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 7. mgr inż. Paweł Biedroń, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 8. mgr inż. Artur Biegański, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 9. dr Joanna Biskup-Brykczyńska, plastyka, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, I SSP w Kielcach
 10. dr Ryszard Błaszkiewicz, pedagogika medialna, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 11. mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz, architektura, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 12. dr Elżbieta Buchcic, biologia, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 13. dr Beata Bugajska-Jaszczołt, matematyk, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 14. Grzegorz Degejda, sztuka użytkowa, Art Nuvo Studio w Kielcach
 15. mgr inż. Marcin Drabik, astrofizyka, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 16. dr Paulina Forma, pedagogika społeczna, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 17. mgr Ilona Frączyk, ekologia, energie odnawialne, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 18. dr Tomasz Gajewski, politolog, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 19. mgr Paweł Garbuzik, pedagogika, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 20. prof. dr hab. Francesco Giacosa, fizyk, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 21. dr Alicja Giermakowska, logopeda, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 22. Hanna Grabowska, pedagogika teatru, aktorstwo, Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 23. mgr Anna Grochulska, muzyka, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 24. Konrad Hajdamowicz, media wizyjne, Telewizja Świętokrzyska
 25. Piotr Jasik, historia, Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
 26. dr Izabela Jaros, metodyka języka angielskiego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 27. dr hab. Marek Jóźwiak, prof. UJK, kierownik Stacji Monitoringu, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 28. prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, politologia, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. dr Rafał Kołodziejczyk, bezpieczeństwo narodowe, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 30. dr Aldona Kopik, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 31. mgr Magdalena Kosacka, biolog, chemiczka, Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke –Bosaka w Kielcach
 32. mgr Mariola Kosztołowicz, matematyka, logika, nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy
 33. mgr Dominik Kowalski, przewodnik świętokrzyski, właściciel firmy „Life Guide Dominik Kowalski”, która wprowadziła na rynek usługę turystyczno – przewodnicką z elementami multimediów
 34. dr Monika Kozak-Wojciechowska, muzyka, chór, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 35. dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK, pedagogika medialna, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 36. dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK, ochrona środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 37. dr Ewa Kraska, zdobywczyni wyróżnienia dla najaktywniejszych wykładowców uczelnianych w programie „Nowoczesne zarzadzanie biznesem”, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 38. mgr Agnieszka Kucharska, plastyka, Dom Środowisk Twórczych w Kielcach
 39. dr Małgorzata Kwaśniewska, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 40. mgr Krzysztof Kwaśniewski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Zespół Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach
 41. dr Magdalena Lelonek, kultura fizyczna, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 42. inż. Waldemar Lisowski, informatyka, Dział Zabezpieczenia Informatycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 43. dr hab. Aleksandra Lubczyńska, prof. UJK, bibliolog, prasoznawca, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 44. dr inż. Paweł Łaski, robotyka, automatyka, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 45. dr Paweł Łukowiec, kompozycja muzyczna, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 46. Agata Macek, Belfer Roku 2010-2011 pow. kielecki, nauczycielka muzyki i plastyki w Tumlinie
 47. mgr Daria Malicka, Public relations, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 48. mgr Mariusz Matla, logika, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 49. mgr Tomasz Mgłosiek, fizjoterapia, rehabilitacja, Vive Tauron Kielce
 50. mgr Joanna Mgłosiek-Nowak, psychologia, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, terapeuta integracji sensorycznej, Zespół Szkół Informatycznych im. Generała Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach
 51. dr hab. Agnieszka Miernik, literaturoznawca, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 52. Karolina Miklewska, dziennikarstwo, Telewizja Świętokrzyska
 53. dr Arkadiusz Miller, Radio Kielce, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 54. dr Renata Miszczuk, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 55. dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK, geografia, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 56. mgr Sylwia Mularczyk, fizyka, kierownik Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach
 57. dr Ewa Ochwanowska, biologia, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 58. dr Zofia Okraj, pedagog, trener zdolności twórczych, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 59. lek. med. Marzena Padzik-Gelbert, pediatra, lekarz rehabilitacji medycznej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 60. Grzegorz Pańtak, taniec, Kielecki Teatr Tańca
 61. dr Judyta Perczak, prasoznawca oraz medioznawca, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 62. dr Marzena Pękowska, historia wychowania, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 63. Małgorzata Pirosz, dziennikarstwo radiowe, Radio Kielce
 64. Katarzyna Pochwat, dziennikarstwo telewizyjne, Telewizja Świętokrzyska
 65. mgr Michał Poros, geologia, kierownik Centrum Geoedukacji w Geoparku Kielce
 66. dr Agnieszka Przychodni, bioetyk, antropolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 67. dr Andrzej Przychodni, archeologia, Stowarzyszenie „Korzenie”
 68. dr hab. Anna Rabajczyk, prof. UJK, ochrona środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 69. dr Marta Raczyńska-Żak, chemiczka (??) Instytut Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 70. mgr Aneta Rodak, logopedia dziecięca, Logopeda oświatowy
 71. dr Agnieszka Rosińska-Mamej, językoznawca, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 72. dr Joanna Rudawska, design thinking, Kielecki Park Technologiczny
 73. Andrzej Sielski, aktorstwo, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
 74. dr Witold Sokała, bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 75. Piotr Sołkiewicz, popularyzacja nauki, Fundacja Naukowa „Twórcze Myślenie” w Kielcach
 76. dr Małgorzata Stawiak-Ososińska, historia, Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 77. dr Ryszard Stefański, filozofia, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 78. mgr Karol Szary, fizyka, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 79. Elżbieta Szlufik-Pańtak, pedagogika tańca, Kielecki Teatr Tańca
 80. dr hab. Agnieszka Szplit, filolog angielski, pedagog, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 81. dr Joanna Sztejnbis-Zdyb, muzyka Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 82. mgr Mirosław Szwed, geografia, meteorologia, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 83. dr Anna Śliwińska, wychowanie przez sztukę, Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 84. dr Marek Świeca, drama, WSPIB w Ostrowcu
 85. dr Anna Tokarska, dietetyk, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 86. mgr Marta Tracz, robotyka, Akademia Nauki i Rozwoju „Piękny umysł”
 87. mgr Natalia Walkowiak, filolog, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 88. Bogdan Wenta, sport, piłka ręczna, poseł Parlamentu Europejskiego, prezydent Miasta Kielce
 89. dr Aneta Węgierek-Ciuk, biologia, Zakład Biologii Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 90. Łukasz Wilczyński, wiedza o kosmosie, popularyzacja nauki, Europejska Fundacja Kosmiczna
 91. dr hab. Jacek Wilczyński, prof. UJK, fizjoterapia, Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 92. dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK, językoznawstwo, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 93. dr Urszula Wrońska, chemia, MiniLab w Kielcach
 94. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz, metodyka fizyki, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 95. dr Bartłomiej Zapała, dziennikarstwo, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Radio Kielce
 96. mgr Mateusz Zapała, media, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 97. dr Monika Zaręba, antropologia, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 98. mgr Małgorzata Zdziechowska, dziennikarka, producentka, autorka książek dla dzieci
 99. dr hab. Katarzyna Ziołowicz, nauki o sztuce, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 100. dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK, biologia, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

[1] A. Kwaśniewska, Uniwersytet Dziecięcy Jana Kochanowskiego w Kielcach w ujęciu monograficznym, Kielce 2020