Historia

Geneza i rozwój Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach został utworzony w roku akademickim 2014/2015, jednakże swe początki miał już w 2009 roku. Pierwszą inicjatywą, która zapoczątkowała dziecięcą uczelnię była organizacja Dnia Dziecka na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym w Kielcach. Inicjatorką akcji „Uniwersytet dzieciom” była dr Anna Wileczek, która wraz ze studentkami Pedagogiki o specjalności edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim przygotowała spektakl pn. „Bajka o bajkach”. Scenariusz sztuki napisano specjalnie na tę okoliczność. Prapremiera spektaklu zgromadziła na widowni przedszkolaków wraz z opiekunami. 

W drugiej części wydarzenia członkowie jednej z sekcji Studenckiego Koła Naukowego „Cogito” przeprowadzili warsztaty plastyczne oraz animacyjno-słowne. Sukces wydarzenia zaowocował cyklem spotkań w 2010, 2011 i 2012 roku.

Eventy przewidywały happeningi z przedstawieniami teatralnymi, zagadkami, grami, a także warsztatami językowymi prowadzonymi przez wykładowców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2012 roku do organizacji wydarzenia włączyli się członkowie nowopowstałego Studenckiego Koła Naukowego „Animus”. Współpraca ta jest kontynuowana do dziś.

W styczniu 2014 roku w salach Instytutu Edukacji Szkolnej odbyły się warsztaty popularnonaukowe przygotowane przez dr Annę Wileczek oraz członków SKN „Animus”. Zajęcia dotyczyły działań mających na celu rozwijanie inteligencji językowej. Uczestnikami byli uczniowie klas drugich I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach. W skład zajęć wchodziły zagadnienia takie jak: fonetyka, słowotwórstwo, frazeologia, semantyka, składnie oraz poprawność językowa. 

W ramach współpracy z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, studenci wyżej wymienionej specjalności przygotowywali spektakl w języku angielskim pn. „The Very Hungry Caterpillar”. Inscenizacja była trzykrotnie wystawiana na deskach teatru,
po której przeprowadzane były warsztaty językowo-teatralne związane ze sztuką.

 

W związku z dużym zainteresowaniem cykliczną akcją „Uniwersytet Dzieciom” oraz w związku z powodzeniem uniwersytetów dziecięcych na uczelniach w Polsce i na świecie, postanowiono utworzyć Uniwersytet Dziecięcy przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w formie kursu dokształcającego. Plan zakładał prowadzenie warsztatów, laboratoriów, pokazów oraz wykładów naukowych realizowanych podczas comiesięcznych zjazdów. Ponadto, uwzględniono organizację Sympozjum Naukowego Dzieci, które umożliwia prezentację osiągnięć i pasji naukowych słuchaczy. Dodatkowo wzięto pod uwagę współtworzenie imprez towarzyszących organizowanych przez partnerów. Jako obsadę zajęć dydaktycznych wyszczególniono wykładowców UJK oraz specjalistów w danych dziedzinach nauki, wynalazców, ludzi związanych z kulturą i sportem.

Początkowo przewidzianych było siedem modułów o poszczególnych nazwach:

– Moduł artystyczny „Co gra w duszy i wszechświecie”;

– Moduł artystyczny „Czy każdy może być artystą”;

– Moduł humanistyczno-społeczny „I słowo może być użyteczne”;

– Moduł logiczno-matematyczno-informatyczny „Jak to działa”;

– Nauki o naturze i człowieku „Jestem cząstką natury”;

– Nauki o naturze i człowieku „(Po)ruszam swój rozum przez ciało”.

W rekrutacji wzięło udział 90 osób, z czego wszystkie zostały przyjęte. W związku ze zbyt małą liczbą uczestników deklarujących udział na poszczególnych modułach, ostatecznie utworzono cztery z wyżej wymienionych (artystyczny, humanistyczno-społeczny, logiczno-matematyczno-informatyczny oraz nauki o naturze i człowieku).

Inauguracja I edycji UD odbyła się 18 października 2014 roku w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Immatrykulacja z wręczeniem indeksów połączona była z wykładem poprowadzonym przez dr Bartłomieja Zapałę pn. „I słowo może być użyteczne”. Po oficjalnej części słuchacze wzięli udział w pierwszych laboratoriach poprowadzonych na Uniwersytecie Dziecięcym UJK. Ponadto uczestnicy zwiedzili Centrum oraz wzięli udział w pokazach i animacjach naukowych.

Od 2014 roku Uniwersytet Dziecięcy działa systematycznie. W latach 2019-2020 realizowano I edycję projektu, która dedykowana była dla 441 uczestników. W styczniu 2021 roku miała miejsce VII Inauguracja roku akademickiego dla Słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego UJK oraz druga w ramach projektu „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT…”.

 

Informacje stanowią fragmenty pracy dyplomowej „Uniwersytet Dziecięcy Jana Kochanowskiego w ujęciu monograficznym” autorstwa mgr Anny Kwaśniewskiej pod recenzją prof. UJK dr hab. Anny Wileczek oraz prof. UJK dr hab. Pauliny Formy.