Rok akademicki 2014/2015

Szanowni Państwo,
Uczestnicy,
Wykładowcy Uniwersytetu Dziecięcego
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
kończy się rok akademicki 2014/2015 wraz z I edycją UD.


Najserdeczniej dziękujemy za uczestnictwo w tym projekcie.
Za wspaniałe wykłady, warsztaty, pokazy, ćwiczenia, za udział dzieci w zajęciach, które przyczyniły się do sukcesu naszego wspólnego przedsięwzięcia,
a Państwu oraz uczestnikom przyniosły satysfakcję.
Bardzo ucieszymy się z Państwa obecności w czasie tych ważnych wydarzeń.

Koordynatorzy UDJK
Anna Wileczek
Agnieszka Zaremba


13.06.2015 na wyjazdowym spotkaniu w Podzamczu Chęcińskim zakończyliśmy rok akademicki 2014/2015. Dyplomy wręczył Rektor UJK JM Prof. dr hab. Jacek Semaniak wraz z koordynatorkami UDJK dr Anną Wileczek i dr Agnieszką Zarembą. Uroczystość była poprzedzona warsztatami i pokazami naukowymi oraz wykładem studentki UDJK Magdy Rabajczyk i prof. UJK dr hab. Agnieszki Metryki-Kasińskiej. Dokumentację medialną fragmentów spotkania przeprowadziła także ogólnopolska TVP.

Całoroczny trud studentów i wykładowców zwieńczył piknik na trawie i serdeczne pożegnania do … następnej edycji UDJK, czyli do października. Zapraszamy do rekrutacji elektronicznej już od 01.08.2015 roku!

Zdjęcia dostępne również w galerii UJK pod adresami:

1/ http://www.ujk.edu.pl/webujk/galitem.php?eid=755

2/ http://www.ujk.edu.pl/webujk/galitem.php?eid=754


W sobotę, 13 czerwca w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim miało miejsce zakończenie roku na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego. Gościem uroczystości był najbardziej medialny strażak, Kevin Aiston.

WAŻNE Po zajęciach, po uzyskaniu ostatnich wpisów, bardzo prosimy o przekazanie indeksów do Pań opiekujących się grupami

Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby ze względów organizacyjnych i integracyjnych uczestników UDJK, na wykładzie dzieci zajmowały miejsca w pierwszych rzędach sali, a rodziców prosimy, aby uczestniczyli w zajęciach w dalszej części auli.

Pobierz plan (pdf) Pobierz plan (Excel)


Zajęcia w dniu 18.04.2015


Prosimy o zwrócenie uwagi na jednorazowe zmiany w planie zajęć (godziny odbywania warsztatów i wykładu oraz indywidualne zmiany w grupach warsztatowych). Zwracamy się z serdeczną prośbą, aby ze względów organizacyjnych i integracyjnych uczestników UDJK, na wykładzie dzieci zajmowały miejsca w pierwszych rzędach sali, a rodziców prosimy, aby uczestniczyli w zajęciach w dalszej części auli. Uwaga, prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w salach. Pobierz plan (pdf) Pobierz plan (Excel)

Zajęcia w dniu 7.02.2015

  • Prosimy o zwrócenie uwagi na jednorazowe zmiany w planie zajęć (godziny odbywania warsztatów i wykładu oraz indywidualne zmiany w grupach warsztatowych).
  • Pobierz plan (pdf)
  • Pobierz plan (Excel)

relacja fotograficzna

Wykład na zajęciach UD w dniu 07.02 wygłosił prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej. Tytuł prezentacji Multimedialne wykopaliska . Prelekcja wzbudziła ogromne zainteresowanie małych studentów, gdyż dotyczyła rzeczywistości, w której dzieci bardzo chętnie się poruszają i przedmiotów, bez których nikt współcześnie obejść się nie może... Interaktywna forma zajęć, ilustracje filmowe, duża aktywność studentów zadecydowały, że wykład ten pozostanie na długo w pamięci.


17 stycznia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Młodzi studenci przebywali na zajęciach w ramach czterech modułów tematycznych. W module artystycznym zajęcia taneczne poprowadziła Pani Elżbieta Szlufik – Pańtak, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca. Dzięki Jej uprzejmości, dzieci miały również niepowtarzalną okazję poobserwować profesjonalnych tancerzy podczas próby. W czasy średniowiecza wprowadziła grupę humanistyczną Pani dr Grażyna Barwinek (Czego nie wiemy o rycerzach). Za pomoc w warsztatach dziękujemy Drużynie Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej „Chorągiew FERRO AQUILAE". Kolejne ciekawe informatyczne zajęcia poprowadził dr Ryszard Błaszkiewicz (Kreatywne przetwarzanie obrazu cyfrowego). W tajniki optyki wprowadziła grupę dr Małgorzata Wysocka – Kunisz, a zajęcia pod mikroskopem poprowadziła prof. Ilona Żeber – Dzikowska. Pasjonujący wykład na temat Marsa przedstawił Pan Łukasz Wilczyński, europejski koordynator ds. wizerunku międzynarodowego stowarzyszenia The Mars Society. Gość odpowiadał na pytania dzieci, których końca nie było widać.

Prosimy o zwrócenie uwagi na jednorazowe zmiany w planie zajęć (godziny odbywania warsztatów i wykładu oraz indywidualne zmiany w grupach warsztatowych). Pobierz plan (pdf) Pobierz plan (Excel)15.11.2014 roku odbył się zjazd młodych Studentów Uniwersytetu Dziecięcego UJK w Kielcach. Odbywały się zajęcia warsztatowe w dwóch grupach ćwiczeniowych młodszej i starszej w ramach poszczególnych modułów naukowych. Dzieci uczestniczyły w interesujących zajęciach fizycznych (prow. dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – UJK), warsztatach dziennikarskich (prow. mgr Małgorzata Pirosz – Radio Kielce), ćwiczeniach architektonicznych (prow. mgr Agnieska Bojarowicz – Politechnika Świętokrzyska) oraz warsztatach astronomicznych (prow. mgr Marcin Drabik – UJK).

W sali CEART-u WPiA odbyło się też spotkanie, na którym w roli wykładowcy wystąpił p. Bogdan Wenta – wybitny sportowiec, trener reprezentacji Polski i twórca sukcesów Vive Kielce, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Wypowiedź na temat Czy sportowcem trzeba się urodzić? dotyczyła uprawiania sportu, pożytku, płynącego z aktywności fizycznej, ale też działań organizacyjnych podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej związanych z kulturą fizyczną. Gość odpowiedział też na liczne pytania młodych Studentów, m. in. o to, w której roli czuł się najlepiej: piłkarza ręcznego, trenera czy parlamentarzysty, ile goli zdobył w reprezentacji oraz czy jest rozpoznawalny na ulicy i jak się z tym czuje. Ta sobota na UJK była pełna wrażeń naukowych!

Prezentacja z zajęć prof. Wilczyńskiego - zobacz

Pobierz plan (pdf) Pobierz plan (Excel)


18.10.2014 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na „młodym” uniwersytecie, którego studenci rekrutują się spośród uczniów szkoły podstawowej. W tym dniu przybyli wraz z rodzicami do auli Ceart-u na WPiA. Blisko 100 dzieci otrzymało z rąk Prodziekana UJK w Kielcach profesora Janusza Króla oraz profesorów „dorosłego” Uniwersytetu Jana Kochanowskiego indeksy i legitymacje, mogąc jednocześnie zweryfikować swe studenckie oczekiwania z rzeczywistością na wykładzie inauguracyjnym i warsztatach naukowych. O walorach słów mówił dr Bartłomiej Zapała (I słowo może być użyteczne…), zaś tajemnice biotechnologii i genialne zabawki Leonarda da Vinci były przedmiotem zajęć warsztatowych w Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim. Oprawę muzyczną zapewnili studenci Instytutu Edukacji Muzycznej wraz z wykładowcami, zaś członkowie SKN Animus czuwali nad sprawnym przebiegiem uroczystości. Dla młodych Słuchaczy było to duże przeżycie, niektórzy deklarowali, że już nie mogą doczekać się kolejnego zjazdu z wykładami, ćwiczeniami i warsztatami.

Anna Wieczek

Agnieszka Zaremba

Koordynatorki UDJK w Kielcach


18 października br. w auli CEART-u Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego miała miejsce uroczysta Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Indeksy i legitymacje otrzymało blisko stu najmłodszych studentów. Wykład inauguracyjny na temat "I słowo może być użyteczne…" wygłosi dr Bartłomiej Zapała.

Główna strona galerii

 

CEART, 18 X 2014

18 pażdziernika 2014 roku w Auli Centrum Edukacji Artystycznej UJK przy ul. Krakowskiej 11 miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/15 w Uniwersytecie Dziecięcym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Licznie zebrani młodzi słuchacze I roku wraz z rodzicami po zwyczajowym Gaudeamus igitur wysłuchali komunikatów i przemówień okolicznościowych organizatorów: dr Anny Wileczek z Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz dr Agnieszki Zaręby z Wydziału Zarządzania i Administracji, władz naszego Uniwersytetu: Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UJK prof. Janusza Króla oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego prof. Sławomira Kozieja. Kolejnym typowo uniwersyteckim elementem uroczystości był żywo odbierany wykład inauguracyjny "I słowo może być użyteczne" dr Bartłomieja Zapały z UJK, a następnie uroczyste wręczenie indeksów przez Rektora prof. Janusza Króla, Dziekana prof. Sławomira Kozieja, Prodziekana ds. Naukowych prof. Bożenę Matyjas oraz Dyrektora Instytutu Edukacji Szkolnej prof. Marka Kątnego. Uroczystość, rejestrowaną i transmitowaną bezpośrednio na monitorach w budynku CEART przez media wydziałowe, uświetnił minirecital studentów Instytutu Edukacji Muzycznej. Obsługę techniczną i realizację medialną zapewnili pracownicy WPiA, mgr Krzysztof Kupczewski, mgr Kazimierz Kunisz, mgr inż. Andrzej Arabski. Lokalne media, patroni medialni - Radio Kielce, Telewizja Polska Kielce, Gazeta Wyborcza - relacjonowały to wydarzenie.

Inf. K. Kunisz

Fot. K. Kunisz

Już po raz trzeci studenci specjalności Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego pojawili się na scenie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. 13 kwietnia 2014 r. studenci przedstawili własną interpretację opowiadania The Very Hungry Caterpillar w języku angielskim. Po inscenizacji najmłodsi widzowie uczestniczyli w warsztatach językowych związanych z prezentowanym opowiadaniem. Ta językowo-teatralna forma zyskała akceptację zarówno dzieci, jak i ich rodziców, od których studenci otrzymali bardzo wysokie oceny. Było to kolejne przedstawienie realizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

Inf. Izabela Jaros

Fot. Izabela Jaros

29.01.2014 r. dzieci z klas drugich I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach gościły w salach Instytutu Edukacji Szkolnej na warsztatach, których celem były działania rozwijające inteligencję językową. Zajęcia, wykorzystujące innowacyjne pomysły metodyczne oraz zespołowe formy pracy, zostały przygotowane przez studentów Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz SKN „Animus” pod kierunkiem dr Anny Wileczek. Dopołudniowy blok warsztatowy realizowany był w dwóch wersjach tematycznych obejmujących zagadnienia od fonetyki przez słowotwórstwo, frazeologię, semantykę i składnię po poprawność językową. Zaangażowanie i żywiołowość uczestników były dowodem dużej atrakcyjności zaproponowanych działań. Dzieci zostały także podjęte poczęstunkiem i zwiedziły nasz Wydział. Wychodziły z przekonaniem, że język ojczysty naprawdę warto polubić!

Inf. Anna Wileczek

Fot. Justyna Krzęszczyk

Uniwersytet Dzieciom IV

Tradycją stało się, że w czerwcu nasi studenci zapraszają dzieci z kieleckich przedszkoli i szkół na zajęcia w ramach akcji Uniwersytet Dzieciom. Również w tym roku, a dokładnie 04. 06. 2012, studenci Instytutu Edukacji Szkolnej i Koła Naukowego Animus gościli uczniów klas "zerowych" i pierwszych w pięknych wnętrzach Ceart-u, gdzie najpierw w sali multimedialnej odbył się happening pt. "Uniwersytet blisko dzieci", a następnie warsztaty tematyczne związane z kulturą i językiem poszczególnych krajów europejskich. Zajęcia prowadzone przy pomocy wielu metod i technik bardzo angażowały dzieci, które zadowolone i dumne z zajęć na uniwersytecie opuszczały nasze gościnne progi, dopytując się o następne spotkanie. Oto fotograficzny rejestr wydarzeń.

Zdjęcia: WPiA

Zgodnie z tradycją w przeddzień Dnia Dziecka, 31.05.2011 roku gościliśmy na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym dzieci z kieleckich przedszkoli, które uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez studentów EWiP-u oraz Sekcji Animacji Języka i Kultury Koła "Cogito" pod kierunkiem dr Anny Wileczek w ramach akcji Uniwersytet Dzieciom III. W programie najpierw przewidziano happening z przedstawieniem teatralnym, zagadkami, grami i zabawami a następnie spotkania warsztatowe w sekcjach tematycznych. Dzieci w małych grupkach brały udział w warsztatach językowych (opieka merytoryczna mgr I. Jaros), warsztatach biblioterapeutycznych (opieka merytoryczna dr A. Miernik), warsztatach filozoficznych (prowadzenie mgr P. Wilk), warsztatach ratownictwa medycznego (współpraca z HGR Starachowice), warsztatach muzycznych. Uczestnicy bawili się znakomicie, wykazywali się dużą aktywnością, kreatywnością i pomysłowością. Zdjęcia w galerii dokumentują to interesujące wydarzenie.

Zdjęcia: WPiA

Zazwyczaj to dorośli oglądają dziecięce przedstawienia, będące ukoronowaniem poczynań dydaktycznych, wychowawczych bądź terapeutycznych. Studentki Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z językiem angielskim wraz inicjatorką akcji - dr Anną Wileczek pokusiły się o odwrócenie ról. Na okoliczność czerwcowego święta dzieci i jubileuszu uczelni zaproszono na niecodzienne zajęcia na uczelni… przedszkolaków. Dzieci najpierw uczestniczyły w prapremierze spektaklu Bajka o bajkach napisanego i zrealizowanego specjalnie na tę uroczystość. Przedstawienie to jest przykładem twórczej gry konwencjami bajki i baśni, tworzywem literackiego słowa i obrazu oraz komunikacji niewerbalnej. Żywe reakcje widowni, brawa, zaangażowanie emocjonalne dzieci były najwspanialszą nagrodą (oprócz bardzo dobrych ocen z Nauki o języku) dla studenckich aktorek. W drugiej części spotkania wolontariuszki z koła Cogito przeprowadziły zajęcia warsztatowe: animacyjno-słowne i plastyczne na temat obejrzanego spektaklu. Dobre humory i atmosfera świetnej zabawy nie opuszczały uczestników. Mamy więc nadzieję, że akcja Uniwersytet dzieciom była udana.

Zdjęcia: WPiA