Sympozja Naukowe Dzieci

9 czerwca 2017 roku w auli CEART-u Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach miała miejsce wyjątkowa, bo jubileuszowa konferencja. Tego dnia mury naszej uczelni odwiedzili młodzi prelegenci, którzy chcieli podzielić się z tłumnie zgromadzonymi słuchaczami swoimi odkryciami, zainteresowaniami oraz spostrzeżeniami na temat otaczającego nas świata. Ciepłymi słowami powitała wszystkich Pani dr Anna Wileczek, potem głos zabrała Pani Prorektor prof. UJK dr hab. Monika Szpringer. Powiedział m.in.: „To ogromnie ważne, że młodzi ludzie mają pasje i chcą je rozwijać”.

V Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci swym patronatem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin i mieliśmy zaszczyt gościć Pana Piotra Ziółkowskiego, który wyraził nadzieję, że niezwykle być może wśród słuchaczy znajdują się przyszli laureaci nagrody nobla. Po bardzo ciekawym i niezwykłym pokazie naukowym pt. „Zwykłe - niezwykłe” poprowadzonym przez Pana Piotra Sołkiewicza, przyszedł czas na prezentacje konferencyjne. Uczestnicy Sympozjum swymi wystąpieniami potwierdzili ambicję, ciekawość świata i odwagę Spotkanie poprowadziły Panie Paulina Barańska i Anna Ciepluch, członkinie Studenckiego koła naukowego ANIMUS. Sympozjum zostało podzielone na IV sesje: Nauka i odkrywanie świata; Technologia i człowiek; Kulturowe inspiracje oraz Wiedza na wyciągnięcie ręki. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali niebanalnych i kreatywnych wystąpień młodych naukowców. Mieliśmy także możliwość przyjrzenia się pięknym posterom i porozmawiać na ich temat z twórcami dzieł. Podczas przerwy miał miejsce Jarmark naukowy, podczas którego poprzez doświadczenia i zabawę uczestnicy odkrywali wiedzę pod okiem opiekunów poszczególnych stoisk. Były eksperymenty, pokazy, ćwiczenia, śpiewy, tańce, zagadki, dużo śmiechu i radości.

Na zakończenie odbył się happening muzyczny studentek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przyszłe pedagożki porwały zebranych do wspólnej, fantastycznej zabawy.

Wszyscy prelegenci zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami, a najciekawsze wystąpienia – wyróżniono statuetkami. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych zdjęć. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w V Sympozjum Naukowym Dzieci, którego organizatorem miał zaszczyt być Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Dziecięcy UJK oraz SKN Animus, a wszystko pod czujnym okiem ‘spirutus movens” całego przedsięwzięcia – pani dr Anny Wileczek.

Relacje z V Jubileuszowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Dzieci

Relacja www.ujk.edu.pl (zobacz)

Oglądaj zdjęcia

IV Sympozjum Naukowe Dzieci na temat „Człowiek i świat – przestrzenie odkrywania” przeszło do historii. Odbyło się 10.06.2016r. na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w Kielcach, gromadząc 57 autorów prezentacji i posterów naukowych oraz 350 widzów. Dr Anna Wileczek, otwierając w imieniu organizatorów ten festiwal „młodej nauki”, podkreśliła potrzebę rozwijania dziecięcych zainteresowań wiedzą, rozumianą nie jako zlepek nudnych formułek, ale fascynującą przestrzeń ciągłego odkrywania! Potwierdził to za chwilę mgr Karol Szary z Instytutu Fizyki UJK przy pomocy „cudownych” doświadczeń z ciekłym azotem! Prezentacje dzieci miały zróżnicowaną tematykę i formę: od teorii powstania wszechświata, tajemnic przyrody i jej podglądania, przez relacje z wykorzystania nowoczesnych technologii, badań nad postawami ciała, oraz przybliżanie niezwykłych faktów z przeszłości, pasje twórcze i sportowe. Wśród form podawczych znalazły się monolog, drama, film, inscenizacja, pokaz.

III Sympozjum Naukowe Dzieci: Od Fascynacji do innowacji 16.06.2016 r. odbyło się już po raz trzeci Sympozjum naukowe dla najmłodszych adeptów nauki, którzy przygotowali prezentacje zarówno z zakresu nauk przyrodniczych, informatycznych, jak i humanistycznych, artystycznych i sportowych. Sympozjum stało się forum do prezentacji pierwszych ustaleń naukowych, wyników doświadczeń, analiz. Ciekawym dopełnieniem prelekcji były ilustracje muzyczne oraz recitale uczestników, wśród nich jednego ze studentów UDJK Szymona Ososińskiego. Prelekcjom towarzyszyły warsztaty, pokazy, interakcje przygotowane przez Studenckie Koło Naukowe „Animus” wraz z SKN „Empi” i wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi w ramach „Jarmarku naukowego”. Gościem specjalnym była Magda Paradziej, finalistka The voice of Poland, która przedstawiła wokalne interpretacje swoich fascynacji muzycznych. Nad organizacją całości, jak co roku, czuwała dr Anna Wileczek i członkowie komitetu organizacyjnego z SKN „Animus”, Sympozjum okazało się świetną okazją do spotkań naukowych i popularyzacji nauki wśród uczniów szkół podstawowych.

 

Święto „młodej nauki” połączone z ogłoszeniem powstania Uniwersytetu Dziecięcego Jana Kochanowskiego odbyło się 06 czerwca 2014 w CEARCIE na WPiA UJK i miało charakter sympozjum, przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych.

Już po raz drugi dwudziestu prelegentów dla trzystuosobowej grupy dzieci, nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz mediów opowiadało o tym, co ich zdaniem jest „Innowacyjne, fascynujące i pożyteczne”… Tematyka była więc różnorodna: od kosmicznych pomiarów, badania zasięgu sieci Wifi, przez język migowy i pasje muzyczne – do rekonstrukcji historycznych i form teatralnych. Pokazom towarzyszyły impresje artystyczne, m. in. występowała ze swoim skeczem aktorka teatru „Kubuś” Hanna Grabowska, a studenci Instytutu Edukacji Muzycznej zaprezentowali minikoncert muzyczny.

Czytaj więcej

 

"Uniwersytet Dzieciom" - I Sympozjum Popularnonaukowe Dzieci "Przyszłość już dziś"

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Centrum Edukacji Artystycznej UJK, 7 czerwca 2013

Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe "Animus" w Instytucie Edukacji Szkolnej UJK, Ośrodek Nauki i Kultury Studentów UJK, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"

Patronat:

Kurator Oświaty w Kielcach, TVP w Kielcach, MAC Edukacja

Foto: Kazimierz Kunisz / UJK