Kontakt

INFORMACJE I KONTAKT:

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK
ul. Świętokrzyska 21B
25-406 Kielce

poniedziałek – piątek, godz. 7.30-15.30

Mgr Monika Plech
tel. 41 349 66 07, fax. 41 349 65 45
e-mail: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl

KOORDYNATORZY:

Dr hab. prof. UJK Anna Wileczek
anna.wileczek@ujk.edu.pl

Dr Agnieszka Zaremba
awaldon@ujk.edu.pl