List z MNiSW

                                                                                                          Warszawa, 24.02.2017 r.

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Drodzy Młodzi Odkrywcy,

zapewne nie raz usłyszeliście pytanie: „Kim chcesz zostać w przyszłości?”. A może sami zastanawiacie się nad tym, snujecie marzenia i wielkie plany… To wspaniały przywilej młodości, który my, dorośli, powinniśmy szanować, pielęgnować go i nigdy nie stawiać mu barier.

To dopiero początek Waszej przygody ze światem nauki, bardzo ważna chwila, gdy każda dziedzina nauki zaprasza Was do niezwykłej przygody. Możecie pójść każdą z dróg, znaleźć dla siebie miejsce czy to w naukach humanistycznych, dzięki którym poznacie lepiej historię, języki, wszelkie relacje, jakie wiążą ludzi w społeczeństwa, czy też w naukach ścisłych – chemii, fizyce, biologii, matematyce, informatyce. Uwierzcie – każda ścieżka może być Wasza, wystarczy zrobić pierwszy krok, odważyć się myśleć o wielkich rzeczach!

Stąd zrodził się pomysł wsparcia działających w Polsce uniwersytetów dziecięcych. Dziś uczestniczycie w inauguracji zajęć Uniwersytetu Młodego Odkrywcy na Waszej uczelni.

Drodzy Wykładowcy, dziękuję za otwartość i chęć współpracy w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Społeczna odpowiedzialność nauki to jeden z filarów naszej strategii zmian. Ma na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej i integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi. Ufam, że będzie nam się dobrze i owocnie współpracowało.

Drodzy Rodzice, dziękuję Wam za to, że jesteście wsparciem dla Waszych dzieci, wierzycie w ich potencjał i pomagacie go rozwijać. Wiem, jak wiele czasu kosztuje odwożenie dzieci na różne zajęcia pozalekcyjne, jak wiele sobie odmawiacie, by móc opłacić dzieciom dodatkowe lekcje języka, instrumentu czy korepetycje z wybranych przedmiotów. Chcemy współuczestniczyć w procesie kształcenia młodego pokolenia. Dlatego Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje wiele projektów edukacyjnych, wspiera Uniwersytety Dziecięce, a do szkół w mniejszych ośrodkach wysyła Naukobus.

Kochani Uczniowie, tajniki nauki są zatem na wyciągnięcie ręki, blisko Was. Zachęcam, skorzystajcie jak najwięcej z mądrości i wiedzy Waszych wykładowców, niech ten czas będzie początkiem wielkiej przygody, która trwać będzie całe życie.

 

Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego