Rekrutacja

Rekrutacja wyłącznie elektroniczna od 06.02.2017r.: dzieciecy.ujk.edu.pl/rekrutacja

Limit przyjęć: 80 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania miejsc.

Uczestnictwo w rekrutacji jest równoznaczne z obowiązkiem wzięcia udziału we wszystkich zajęciach. Zajęcia odbywają się nieodpłatnie!

W projekcie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach: od 26 lutego 2010 roku do 10 czerwca 2011 roku (czyli na dzień rozpoczęcia projektu tj. 25 lutego 2017 roku mają jeszcze 6 lat i na dzień zakończenia projektu tj. 10 czerwca 2017 roku mają już 6 lat).

Dokumenty:
– wydrukowane, podpisane podanie
– 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 
należy dostarczyć na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Kielce, ul. Świętokrzyska 21 b
pok. 35, I piętro (Monika Plech)
w godz. 7.30- 16.00
 
w dnia od 4-12 lutego 2017 r. wyłącznie kontakt e-mailowy: uniwersytet.dzieciecy@ujk.edu.pl