Rok akademicki 2019/2020

Zakończenie VI edycji Uniwersytetu Dziecięcego UJK w ramach projektu „Razem odkrywamy świat”

W dniach 5, 12, 13 i 17 grudnia odbyły się uroczystości kończące VI rok działalności Uniwersytetu Dziecięcego oraz VII e-Sympozjum Naukowe Dzieci: „Człowiek zmienia świat”. Wydarzenia były zwieńczeniem I edycji projektu „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Choć program zakładał początkowo udział tylko 120 uczestników, to - ze względu na ogromne zainteresowanie - do udziału w projekcie zakwalifikowano 441 osób. Od października 2019-2020 zrealizowano352 warsztaty dla dzieci, 96 warsztatów dla rodziców, a także 26 wykładów. Młodzi i dorośli słuchacze (rodzice) spędzili na zajęciach łącznie 698 godzin. W e-sympozjum wzięło udział 10 prelegentów. Słowa gratulacji dla uczestników oraz podziękowanie dla wykładowców i kadry Uniwersytetu Dziecięcego skierowała prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr hab. Anna Wileczek, prof. UJK, kierownik Uniwersytetu Dziecięcego i Otwartego UJK.

Absolwenci Uniwersytetu Dziecięcego przedstawili referaty na następujące tematy:

I. Niezwykli ludzie i ich dzieła

• Bartosz Antoniak – Bill Gates, czyli o człowieku, który założył Microsoft, przy okazji zmieniając świat i nasze codzienne życie

• Stanisław Buliński – Człowiek zmienia świat – wielcy odkrywcy

• Krystian Kalista – Maria Curie Skłodowska – kobieta, która zmieniła świat

II. Świat – jego dobrodziejstwa, prawidłowości i zagrożenia

• Maja Florek – Płynne złoto – wpływ na organizm człowieka

• Aleksander Wrotniak – Bogactwa geologiczne Krainy Gór Świętokrzyskich

• Filip Grosicki – Algorytm jako zabawa – kostka Rubika

• Oliwia Sitarz – Segregacja śmieci – czy warto?

III. Człowiek i świat – kreacja czy przypadek?

• Wojciech Kwaśniewski – Prawdziwa historia Titanica

• Natalia Stanek – „Obcy” i ich technologie

• Maja Stankiewicz – Kreator potrzeb, czyli jak marketing wpływa na moją decyzję

Prelegenci otrzymali okolicznościowe nagrody i dyplomy w dniu 17.12. 2020 r. Wszystkim słuchaczom Uniwersytetu Dziecięcego serdecznie gratulujemy!

21 listopada odbyły się zajęcia dla Adeptów.

Wszyscy widzieliśmy się przed kamerkami laptopów , a niektórzy z nas spotkali się w uniwersyteckich murach , by zadbać o prawidłowy przebieg zajęć .

Zajęcia dla dzieci przeprowadzili:

dr Marta Raczyńska-Żak "Posprzątaj to! Łatwo powiedzieć! Chemia w codzienności";

mgr Paweł Garbuzik "Zabawa i kreacja ruchomym obrazem";

dr Elżbieta Buchcic "Komórka niejedno ma imię…";

mgr Michał Poros "Paleontolog na tropie przeszłości";

mgr Mirosław Szwed "Zmienna jak pogoda. Jak stworzyć własną prognozę pogody?",

dr Katarzyna Rogozińska "Uniwersytety, czyli jak młodzi ludzie poszukiwali wiedzy".

Zajęcia dla rodziców poprowadzili: dr Agnieszka Rosińska-Mamej „ Technologie i neurodydaktyka” oraz mgr Karol Szary „ Fascynująca fizyka – nie tylko dla dzieci”.

Wykład dla Adeptów i ich rodziców wygłosiła dr Joanna Matuska-Łyżwa "Czy pasożyty mogą być pożyteczne?"

7 listopada swoją naukową przygodę na Uniwersytecie Dziecięcy UJK odbyli Juniorzy i Mistrzowie wraz ze swoimi rodzicami.

Zajęcia dla naszym młodych studentów poprowadzili:

dr Izabela Jaros "Zostań twórcą w sieci?",

mgr Arkadiusz Miller "Mam dziś wywiad w telewizji!",

dr Elżbieta Buchcic "Kradzież w biały dzień, czyli bionika w natarciu",

Piotr Sołkiewicz "Potęga umysłu, czyli myślowe interfejsy w praktyce",

dr Ryszard Błaszkiewicz "Pokolenia w grze, czyli w co grali nasi rodzice",

dr Judyta Perczak "Zwietrz manipulację, czyli reklama prawdy nie powie".

Rodzice mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach poprowdzonych przez:

dr Agnieszkę Rosińska-Mamej "Technologie i neurodydaktyka”,

prof. UJK dr hab. Ryszarda Stefański "Filozofowanie i logika dla dzieci - konieczność czy fanaberia".

Wykład dla naszych słuchaczy wygłosiła dr Agnieszka Rosińska-Mamej "Czy słowem można kogoś "zaprogramować?

24 października swoją naukową przygodę na Uniwersytecie Dziecięcym odbyli Adepci wraz z Rodzicami.

„Kosmiczna fizyka. Podróż w kosmiczne zakątki wszechświata” to tytuł niezwykłego wykładu, który przybliżył naszym Słuchaczom tajemnice kosmicznego wszechświata. Został on poprowadzony przez mgr Karola Szarego. Zajęcia dla rodziców poprowadzili prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej dyskutując o "Edukacyjnych możliwościach i społecznych porażkach. Prawdy i mity o TIK". Natomiast pani dr Monika Wojtkowiak mówiła o tym, dlaczego warto posłać dziecko na uczelnię na warsztatach pn. "Uniwersytet - wspólnotą odkrywania, czyli dlaczego warto posłać dziecko na uczelnię"

Zajęcia dla naszych Adeptów poprowadzili:

Pan Michał Poros poprowadził zajęcia pn. "Paleontolog na tropie przeszłości". Prowadzący wprowadził uczestników zajęć w tematykę dziejów życia na Ziemi i geologicznego zapisu tych dziejów w postaci skał i skamieniałości. W ramach prezentacji zostały również przedstawione podstawowe informacje na temat tego czym jest geologia i paleontologia oraz czym są skamieniałości i jakie informacje możemy z nich wyczytać. Wykładowca zaprezentował okazy skał i skamieniałości oraz modele zwierząt kopalnych.

Zajęcia “Komórka niejedno ma imię…” poprowadziła dr Elżbieta Buchcic. Na zajęciach ustalono cechy organizmu żywego, wyjaśniono pojęcie komórki, zaprezentowano różnorodność komórek w świecie organizmów żywych. Uczestnicy wykonywali również model komórki roślinnej.

Pani dr Marta Raczyńska-Żak poprowadziła warsztaty "Posprzątaj to! Łatwo powiedzieć! Chemia w codzienności". Uczestnicy zapoznali się m.in. z pojęciem: napięcia powierzchniowego. Słuchacze przygotowywali samodzielnie doświadczenia pn. „Pływający spinacz”, „Uciekające barwniki”, "Adsorbenty -usuwanie zanieczyszczeń" czy „Nie taki marker straszny”.

Pani prof. UJK dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska opowiedziała Słuchaczom o tym co mieści się "We wnętrzu komórki…". Ponadto, nasi Adepci zapoznali się z różnymi rodzajami mikroskopów i ich budową. Omówione zostały zasady mikroskopowania, a także odbyła się prezentacja różnorodności komórek w świecie organizmów żywych.

Warsztaty pn. "Czy istnieją piękne i niepiękne dźwięki? O sztuce komponowania" poprowadził dr Paweł Łukowiec. Prowadzący wraz z Słuchaczami dokonał próby osiągnięcia podanych efektów brzmieniowych za pomocą dostępnych środków (pocieranie rąk, klaskanie, tupanie, sonorystyczne efekty głosowe). Kolejno nastąpiła prezentacja budowy i potencjału brzmieniowego fortepianu z uwzględnieniem różnych sposobów preparacji i jej wpływu na niekonwencjonalne możliwości brzmieniowe instrumentu. Na zakończenie zajęć wspólnie zaśpiewano wybraną piosenkę dla dzieci (głos unisono z fortepianem) z uwzględnieniem sonorystycznych efektów brzmieniowych realizowanych przez uczestników warsztatów.

Pan mgr Paweł Garbuzik poprowadził zajęcia nt. "Zabawa i kreacja ruchomym obrazem". Wykładowca opowiedział Słuchaczom o tym, czym jest animacja, jak ona powstaje. Uczestnikom została przedstawiona krótka historia animacji na podstawie bajek oraz zasady ich stosowania. Ponadto, nasi Słuchacze sami tworzyli własne kreacje ruchomych obrazów!

17 października swoją naukową przygodę na Uniwersytecie Dziecięcy UJK odbyli Juniorzy i Mistrzowie wraz ze swoimi rodzicami.

Zajęcia dla naszym młodych studentów poprowadzili:

dr Elżbieta Buchcic "Kradzież w biały dzień, czyli bionika w natarciu",

Piotr Sołkiewicz "Potęga umysłu, czyli myślowe interfejsy w praktyce",

dr Judyta Perczak "Zwietrz manipulację, czyli reklama prawdy nie powie".

mgr inż. Marcin Drabik "Zagraj, stwórz i wydrukuj w 3D", ".

Piotr Sołkiewicz "Potęga umysłu, czyli myślowe interfejsy w praktyce"".

dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska "A to ciekawe! O trudnej przeszłości naszych oczywistości"".

Rodzice mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach poprowdzonych przez:

dr Monika Wojtkowiak "Uniwersytet - wspólnotą odkrywania, czyli dlaczego warto posłać dziecko na uczelnię”,

prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski "Czy przed smogiem można się uchronić?" ".

Wykład dla naszych słuchaczy wygłosiła prof. UJK dr hab. Jolanta Bąk-Badowska "Gdyby w społeczeństwie było jak w roju pszczół lub kopcu termitów, to…"

10 października odbyły się pierwsze zdalne zajęcia dla toku Adeptów i ich Rodziców. Wykład dla naszych słuchaczy na temat „Jak i dlaczego myśli mózg?” poprowadziła dr Aldona Kopik. Prowadząca zajęcia przedstawiała podstawowe informacje o mózgu i jego funkcjonowaniu. Zaprezentowany został m.in. model mózgu. Pani Aldona przekazała uczestnikom podstawy wiedzy na temat inteligencji, najważniejszych założeń teorii inteligencji wielorakich oraz jej twórcę Howarda Gardnera.

Adepci uczestniczyli w następujących zajęciach online.

Warsztaty pn. "Słońce! Czego nie zobaczysz gołym okiem?", poprowadzone przez mgra Karola Szarego poprzedziła dyskusja grupowa dotycząca Układu Słonecznego. Słońce - jego powstanie, ewolucja i podstawowe jego własności stanowiły główną część dyskusji. Uczestnicy warsztatu wykorzystali proste narzędzia (cyrkiel, linijka, kątomierz, nożyczki, klej, kartka z bloku technicznego) do budowy prostego Zegara Słonecznego. Narzędzie to można wykorzystywać do oszacowania aktualnej godziny i weryfikacji dokładności przedmiotowego urządzenia.

Warsztaty pn. "Zmienna jak pogoda. Jak stworzyć własną prognozę pogody?", poprowadzone były przez mgra Mirosława Szweda Uczestnicy wspólnie odpowiedzieli na pytania: Co to jest klimat? Czym jest pogoda? Co jest prognoza pogody? Komu potrzebne są prognozy? Uczestnicy rozpoznając symbole wykorzystywane do tworzenia map pogodowych, sami zdecydowali o położeniu znaków na mapie, tworząc aktualną mapę. Słuchacze zapoznali się z urządzeniami do pomiarów meteorologicznych. Pan Mirosław zaprezentował klatkę meteorologiczną, pluwiograf, limnigraf, aneroid oraz automatyczną stację pomiarową.

Zajęcia pn. "Uniwersytety, czyli jak młodzi ludzie poszukiwali wiedzy", poprowadzone przez dr Katarzynę Rogozińską były burzą mózgów i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: Jak poznajemy różnorodność determinantów ludzkiej osobowości i doboru treści? Prowadząca zajęcia na dużym ekranie prezentuje wykonane przez uczestników wizualizacje. Słuchacze chętnie przedstawiali swoje wizje zadań szkolnictwa wyższego.

Pani dr Marta Raczyńska-Żak poprowadziła warsztaty "Posprzątaj to! Łatwo powiedzieć! Chemia w codzienności". Uczestnicy zapoznali się m.in. z pojęciem: napięcia powierzchniowego. Słuchacze przygotowywali samodzielnie doświadczenia pn. „Pływający spinacz”, „Uciekające barwniki”, "Adsorbenty -usuwanie zanieczyszczeń" czy „Nie taki marker straszny”.

Pan mgr Paweł Garbuzik poprowadził zajęcia nt. "Zabawa i kreacja ruchomym obrazem". Wykładowca opowiedział Słuchaczom o tym, czym jest animacja, jak ona powstaje. Uczestnikom została przedstawiona krótka historia animacji na podstawie bajek oraz zasady ich stosowania.

Warsztaty "Mapy słów - chmury informacji", poprowadzone przez dr Joannę Rudawską nauczyły naszych Słuchaczy tego, jak koduje nasz mózg, za co odpowiedzialne są nasze półkule mózgowe oraz jak je pobudzać. Wykładowczyni przedstawiła też techniki ułatwiające zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie wybranych informacji. Słuchacze nauczyli się robić notatki oraz mapy myśli.

Rodzice uczestniczyli w warsztatach: "Filozofowanie i logika dla dzieci - konieczność czy fanaberia" poprowadzonych przez prof. UJK dr hab. Ryszarda Stefańskiego oraz "Czy przed smogiem można się uchronić?" poprowadzonych przez prof. UJK dr hab. Rafała Kozłowskiego.

Pierwszy zajazd Uniwersytetu Dziecięcego po długiej przerwie już za nami! Tym razem zajęcia odbyły się w nowej, „innej formie”. Nasi słuchacze nie zasiedli w tradycyjnych ławkach, lecz w domach przed swoimi komputerami. Były to pierwsze zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego, które odbyły się w sposób zdalny. Wykład na temat „Lasery to nie bajery…” poprowadził pan Piotr Sołkiewicz. Zajęcia dla rodziców poprowadzili mgr Karol Szary „Fascynująca fizyka – nie tylko dla dzieci” oraz mgr inż. Paweł Biedroń "W świecie smombi… W stronę rozszerzonej rzeczywistości". Juniorzy i Mistrzowie uczestniczyli w zajęciach: "Zwietrz manipulację, czyli reklama prawdy nie powie" prowadzonych przez dr Judytę Perczak; "Zagraj, stwórz i wydrukuj w 3D" prowadzonych przez mgra inż. Marcina Drabika; "Pokolenia w grze, czyli w co grali nasi rodzice" prowadzonych przez dra Ryszarda Błaszkiewicza; "A to ciekawe! O trudnej przeszłości naszych oczywistości" prowadzonych przez prof. UJK dr hab. Małgorzatę Stawiak-Ososińską; "Zostań twórcą w sieci?" prowadzonych przez dr Izabelę Jaros oraz "Kradzież w biały dzień, czyli bionika w natarciu" prowadzonych przez dr Elżbietę Buchcic.

Kolejny zjazd Uniwersytetu Dziecięcego za nami! W uniwersyteckich ławach zasiedli Adepci a razem z nimi ich rodzice. Zajęcia dla rodziców poprowadziły prof. UJK dr hab. Joanna Senderska oraz dr Aldona Kopik. Pierwszy z warsztatów nosił nazwę "Piękno tkwi w szczególe - poradnik natychmiastowego upiększania dla zabieganych”  natomiast drugi z tematów dotyczył "Chemii mózgu i inteligencji". 

Wykład poprowadziła dr hab. Aleksandra Lubczyńska pn. "Czy "mądrej głowie dość dwie słowie"? Przeszłość zatrzymana w powiedzeniach".

Nasi Adepci uczestniczyli w zajęciach:

- "Komórka niejedno ma imię..." (Prowadząca dr Elżbieta Buchcic); 

- "Paleontolog na tropie przeszłości" (Prowadzący mgr Michał Poros);

- "We wnętrzu komórki..." (Prowadząca prof. UJK dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska); 

- "Czy istnieją piękne i niepiękne dźwięki? O sztuce komponowania" (Prowadzący dr Paweł Łukowiec);

- "Słońce! Czego nie zobaczysz gołym okiem?" (Prowadzący mgr Karol Szary);

- "Grafika i zdjęcie, czyli jak uchwycić sens w kadrze" (Prowadzący mgr Paweł Garbuzik).

A to wszystko za sprawą unijnego projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”. Dzień pełen wrażeń (szczególnie naukowych!), uważamy za niezwykle owocny‼️

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

W minioną sobotę 15 lutego br. odbyły się kolejne zajęcia dla Adeptów i ich Rodziców.

Pan mgr Karol Szary opowiedział Adeptom o historii postrzegania cudów nieboskłonu przez ludzi na przestrzeni lat. Zaprezentował przy tym instrukcję „krok po kroku” jak stworzyć wła-sny zegar słoneczny, tak iż każdy z uczestników stał się właścicielem własnoręcznie wykona-nego czasomierza słonecznego. Ważnym elementem zajęć był także pokaz w planetarium UJK, gdzie studenci mieli możliwość obejrzeć projekcję nocnego nieba z uwzględnieniem głównych gwiazdozbiorów, drogi mlecznej czy nawet innych planet. Pan dr Paweł Łukowiec starał się odpowiedzieć na pytanie „Czy istnieją piękne i niepiękne dźwięki?” oraz opowiedział „O sztuce komponowania”. Nasi słuchacze zostali przeniesieni w wyjątkowy świat dźwięków i wyobraźni. Chętni mogli spróbować gry na pianinie.

Pan mgr Paweł Garbuzik odkrywał przed uczestnikami magię profesjonalnych zdjęć, które powstały aby wywoływać emocje zgodne z intencją fotografa. Adepci pod okiem prowadzą-cego fotografowali się nawzajem eksperymentując z perspektywą oraz oświetleniem, dokonu-jąc selekcji i prezentacji swoich zdjęć. Studenci mogli także namacalnie poznać obecne i po-przednie generacje aparatów fotograficznych ucząc się przy tym podstaw ich obsługi i nie tyl-ko.

Pani prof. UJK dr hab. Paulina Forma poprowadziła zajęci " Uniwersytety, czyli jak młodzi ludzie poszukują wiedzy”. Na zajęciach nasi studenci dowiedzieli się czym jest uniwersytet oraz w jaki sposób studenci zdobywają na nim wiedzę. Adepci poznali również historię Uni-wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz najstarszego uniwersytetu w Polsce czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie wszyscy wspólnie zastanawiali jaką szkołę oraz jaki kierunek powinien wybrać każdy z nich by móc w przyszłości zdobyć swój wymarzony za-wód. Na koniec zajęć nasi studenci zagrali w grę, która pokazała im jak ważna jest współpraca z innymi. Pani prof. UJK dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska wraz z naszymi słuchaczami zgłębiała wnętrza komórki. Najmłodsi mieli możliwość pracowania ze specjalistycznym sprzętem pozwalającym badać organizmy.

Zajęcia "Zmienna jak pogoda. Jak stworzyć własną prognozę pogody?" poprowadził pan mgr Mirosław Szwed. Zaprezentował on studentom różne przyrządy do mierzenia warunków po-godowych oraz przybliżył on pracę meteorologów oraz obserwatorów pogody. Studenci sa-modzielnie wykonali własną mapę pogodową dla Polski. Rodzice odbyli spotkania z paniami: dr Alicją Giermakowską oraz dr hab. Agnieszką Miernik, których warsztaty poświęcone były tematyce wielorakich dysfunkcji oraz działaniu bibliotera-pii.

Wykład, o tym, jak Włosi komunikują się za pomocą gestów przeprowadzony został przez eksperta, czyli Pana Profesora Francesca Giacosę.

A to wszystko za sprawą unijnego projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”. Dzień naukowych wrażeń uważamy za niezwykle owocny Zapraszamy do obejrzenia fotorela-cji!

25 stycznia odbywał się zjazd Juniorów i Mistrzów a także ich Rodziców.

Wykład "Nie za blisko, nie za daleko, czyli co mówisz, gdy milczysz" , poprowadziła prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka. Zajęcia zaowocowały dyskusją nt. tego, kiedy należy przedstawiać swoje zdanie a kiedy należy zachować milczenie.

Zajęcia pn. „Czy wiesz, czym jest date center i serwerownia” poprowadził mgr inż. Waldemar Lisowski. Miejscem prowadzenia zajęć była serwerownia znajdująca się w Bibliotece Uniwersyteckiej. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z pojęciami serwerowni, sieci internetowej, internetu oraz światłowodu. Dodatkową atrakcją dla młodych studentów była możliwość zwiedzenia serwerowni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Dlaczego i po co mówimy? Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie na zajęciach u dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej. W ramach wprowadzenia do zajęć Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie powstaje głos, jak jest wydobywany, a także jak wypowiadamy konkretne głoski. Ponadto mogli to zobaczyć na rentgenogramach. Jednym z przerywników aktywizujących Słuchaczy były kalambury, w ramach których uczestnicy zgadywali najpierw przedstawiane przez innych emocje. Później odbyła się dyskusja na temat tego, jak ważna jest niewerbalna część naszego języka. Na koniec młodzi studenci wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa, w mistrzowskim wykonaniu aktorów.

Pan doktor Rafał Kołodziejczyk poprowadził zajęcia na temat narzędzi do współpracy dla małych i dużych naukowców. Prowadzący pokazał uczniom, że naukowe narzędzia, ich dostępność i funkcjonalność wcale nie wykraczają poza możliwości dzieci. Zestawienie wiekowych filmów zawierających wyobrażenia na temat wynalazków i technologii ze stanem rzeczywistym wywarły ogromne wrażenie na naszych Słuchaczach. Kilkadziesiąt lat temu wyobrażano sobie XX wieczne roboty, plecaki odrzutowe czy samoprowadzące się auta. Obecnie wszystko te „udogodnienia” mamy w fazie testowej.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu poprzez „notowanie obrazami”. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą rysunków.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Zajęcia z panem magistrem Arkadiuszem Millerem cieszyły się wśród studentów niezwykłym zainteresowaniem. Mistrzowie jako jedni z pierwszych mieli okazję zobaczyć studio telewizyjne UJK, dostali także szansę osobistego wykorzystania jej potencjału. W trakcie warsztatów każdy chętny student mógł siąść przed kamerami i korzystając z green screen’a, promptera oraz profesjonalnej pomocy specjalistów, stać się przez chwilę prezenterem telewizyjnym.

Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała wraz z Rodzicami o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”, natomiast prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej poprowadził warsztaty pn. "Edukacyjne możliwości i społeczne porażki. Prawdy i mity o TIK".

Adepci nowy rok kalendarzowy rozpoczęli spotkaniem 18 stycznia. Wykład poprowadziła lek. med. Marzena Padzik- Gelbert, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w temacie „Dlaczego boli?”. Podczas wykładu Słuchacze dowiedzieli się co jest źródłem bólu, a także jakie są sposoby radzenia sobie z bólem.

Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego.

Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Zajęcia "Grafika i zdjęcie, czyli jak uchwycić sens w kadrze" poprowadzone przez mgr Pawła Garbuzika pokazały młodym studentom, jak wielka moc leży w fotografii. Adepci nauczyli się, jak poprawnie wykonywać zdjęcia, a także mieli okazję do stworzenia własnego tła fotograficznego, które stało się następnie polem do kreatywnej zabawy. Na koniec uczestnicy mieli możliwość zrobienia sobie kreatywnej fotografii bądź selfie z najróżniejszymi gadżetami.

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go.

Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Doktor Karol Bidziński prawił o „…odrywaniu i komunikowaniu wiedzy przez dzieci”, natomiast dr Marzena Pękowska próbowała dociec wraz z Rodzicami „Do czego może przydać się historia wychowania".

11 stycznia naukową przygodę odbyli Juniorzy i Mistrzowie wraz z Rodzicami.

Wykład dla naszych studentów na temat "Kolory energii. W stronę wiatru i słońca" wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak. Młodzi studenci poznali kolory energii, co one oznaczają i gdzie można je znaleźć.

Zajęcia "Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych" poprowadził dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK. Studenci poznali możliwości wykorzystania ekranów dotykowych do celów edukacyjnych. Doskonałym przykładem była platforma Kohoot, za pomocą której rozwiązywali quizy edukacyjne. Warsztat pn. "Jak notować obrazami?" poprowadziła dr Joanna Rudawska, ucząc Słuchaczy tworzenia efektownych obrazów, za pomocą których można utrwalać wiedzę.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Pani Doktor Zofia Okraj przeprowadziła ze Studentami trening kreatywności pod nazwą „Chcieć to móc”, na którym było bardzo kolorowo i z całą pewnością inspirująco! Pan inż. mgr Waldemar Lisowski zabrał naszych studentów na wycieczkę do serwerowni w Bibliotece Uniwersyteckiej, aby tam mogli zapoznać się z tajnikami działania wielkich "Date Center".

Z kolei podczas zajęć u pani mgr Natalii Walkowiak studenci dowiedzieli się, czym jest stereotyp i jak łatwo można jemu ulec. Uczestnicy projektu podczas pracy w grupach mieli możliwość poznania popularnych stereotypów i zrewidować do nich swój stosunek.

Pani Profesor Anna Wileczek, koordynująca nasz projekt od sześciu lat, poprowadziła warsztaty dla Rodziców na temat „młodomowy” pod nazwą „Patosłowa na internetach”, natomiast Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”.

21 grudnia odbył się zjazd dla Juniorów i Mistrzów oraz ich Opiekunów. Był to zarazem ostatni ze zjazdów w roku kalendarzowym 2019.

Zajęcia dla Rodziców nt. „Storytelling... słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii" poprowadziła dr hab. Agnieszka Miernik. Pan Doktor Karol Bidziński prawił o „…odrywaniu i komunikowaniu wiedzy przez dzieci”. Tematem wykładu były„Fascynujące technologie fizyczne”. Prowadzącym zajęcia był Pan dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK wraz małymi Asystentami: Angelą i Maxem. Wykład skupiał się wokół mikrokosmosu, systemu słonecznego oraz czarnych dziur a pytaniom od naszych Słuchaczy nie było końca.

Na zajęciach "Stereotyp? Nie dziękuję!" prowadzonych przez panią mgr Natalię Walkowiak nasi studenci dowiedzieli się czym jest stereotyp i jak nie należy mu ulegać. Prowadząca zapoznała adeptów nauki z najpowszechniejszymi stereotypami, z którymi mają do czynienia w otaczającej rzeczywistości. Studenci w grupach pracowali nad stereotypami w świecie zwierząt, ludzi i bajek.

Zajęcia "Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych” poprowadził dr hab. Sławomir Koziej, prof UJK. Studenci poznali możliwości wykorzystania ekranów dotykowych do celów edukacyjnych. Doskonałym przykładem była platforma Kohoot, za pomocą której rozwiązywali quizy edukacyjne. Pani Doktor Zofia Okraj poprowadziła zajęcia pod nazwą „Chcieć to móc! Trening kreatywności”. W czasie zajęć młodzi studenci dowiedzieli się, że kreatywność to cecha jedynie ludzka, i że można ją ćwiczyć. Podczas zajęć uczestnicy projektu brali udział w wielu aktywnościach, których celem było pobudzanie kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Nieoczywiste pomysły i nietypowe rozwiązania były powodem wielu zabawnych sytuacji. Dodatkowo świąteczne akcenty sprawiały że zajęcia przebiegały w przyjemnej i pozytywnej atmosferze.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Pan Doktor Rafał Kołodziejczyk poprowadził zajęcia na temat narzędzi do współpracy dla małych i dużych naukowców. Prowadzący pokazał uczniom, że naukowe narzędzia, ich dostępność i funkcjonalność wcale nie wykraczają poza możliwości dzieci. Zestawienie wiekowych filmów zawierających wyobrażenia na temat wynalazków i technologii ze stanem rzeczywistym wywarły ogromne wrażenie na naszych Słuchaczach. Kilkadziesiąt lat temu wyobrażano sobie XX wieczne roboty, plecaki odrzutowe czy samoprowadzące się auta. Obecnie wszystko te „udogodnienia” mamy w fazie testowej.

Dlaczego i po co mówimy? Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie na zajęciach u dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej. W ramach wprowadzenia do zajęć Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie powstaje głos, jak jest wydobywany, a także jak wypowiadamy konkretne głoski. Ponadto mogli to zobaczyć na rentgenogramach. Jednym z przerywników aktywizujących Słuchaczy były kalambury, w ramach których uczestnicy zgadywali najpierw przedstawiane przez innych emocje. Później odbyła się dyskusja na temat tego, jak ważna jest niewerbalna część naszego języka. Na koniec młodzi studenci wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa, w mistrzowskim wykonaniu aktorów.

Kolejny zjazd Adeptów naszego Uniwersytetu Dziecięcego UJK już za nami. Razem z nimi w uniwersyteckich ławach zasiedli także rodzice. Pani Profesor Anna Wileczek, koordynująca nasz projekt od sześciu lat, poprowadziła warsztaty dla Rodziców na temat „młodomowy” pod nazwą „Patosłowa na internetach”, natomiast Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”.

Podczas wykładu prowadząca – Pani Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka konstruowała wraz z naszymi Słuchaczami wiedzę na temat wizerunku, ukazując „wizerunek tego, kto odważy się być mądrym".

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go. Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą map myśli. W ramach warsztatu Adepci zapoznali się z dwoma technikami tworzenia map – zarówno z tekstu, jak i ze słuchu. Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego. Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

A to wszystko a sprawą unijnego projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”. Dzień pełen wrażeń (szczególnie naukowych!), uważamy za niezwykle owocny‼️ Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

23 listopada odbywał się zjazd grup Juniorów i Mistrzów. Wykład poprowadził profesor Sławomir Koziej, który zaprezentował Słuchaczom wiedzę na temat „Gadżetów przyszłości”.

Pan dr Rafał Kołodziejczyk zapoznał Słuchaczy z „narzędziami do współpracy dla małych i dużych naukowców”, a także miejscami, w których mogą dzielić się swoją wiedzą.

Pan inż. mgr Waldemar Lisowski zabrał naszych studentów na wycieczkę do serwerowni w Bibliotece Uniwersyteckiej, aby tam mogli zapoznać się z tajnikami działania wielkich "Date Center"

Pani Doktor Agnieszka Rosińska-Mamej poprowadziła warsztaty na temat: „Dlaczego i po co mówimy?”.

Z kolei podczas zajęć u pani mgr Darii Malickiej studenci dowiedzieli się, czym jest stereotyp i jak łatwo można jemu ulec. Uczestnicy projektu podczas pracy w grupach mieli możliwość poznania popularnych stereotypów i zrewidować do nich swój stosunek.

Pani Doktor Zofia Okraj przeprowadziła ze Studentami trening kreatywności pod nazwą „Chcieć to móc”, na którym było bardzo kolorowo i inspirująco!

„Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych” zaprezentował nam Pan Profesor Sławomir Koziej tym razem na zajęciach warsztatowych.

A rodzice? Pani Doktor Joanna Sztejnbis-Zdyb zabrała naszych Rodziców w muzyczną podróż, ukazując, że muzyka jest nie tylko dla geniuszy, natomiast Pani Doktor Alicja Giermakowska zaprezentowała świat wielorakich dys-. Te zajęcia wywołały tak wielkie zainteresowanie, że p. dr obiecała przygotować jeszcze jeden - "nadprogramowy" wykład dla wszystkich!

W sobotę, 16 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym.

Wykład poprowadził prof. UJK Rafał Kozłowski. Dotyczył on wody, jej właściwości, składu, sposobów pozyskiwania, badania i rozmieszczenia jej zasobów na świecie ("Woda, którą znamy i ta, na którą czekają inni").

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go.

Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą map myśli. W ramach warsztatu Adepci zapoznali się z dwoma technikami tworzenia map – zarówno z tekstu, jak i ze słuchu.

Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego. Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

Równolegle do zajęć Dzieci, odbywały się zajęcia rodziców. Pan Paweł Biedroń przeniósł ich „W świat smombi…”, prezentując, czym jest rozszerzona rzeczywistość, natomiast pani doktor Joanna Sztejnbis-Zdyb wykazała, że „muzyka nie jest tylko dla geniuszy”, ucząc swych uczestników jak wykorzystywać wyobraźnię muzyczną.

Nasi młodzi Słuchacze i Uczestnicy projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK” w Kielcach wraz z zespołem UDJK oraz Wykładowcami i Opiekunami zainaugurowali już VI edycję UDJK.

Obszerna relacja tutaj.