Rok akademicki 2019/2020

25 stycznia odbywał się zjazd Juniorów i Mistrzów a także ich Rodziców.

Wykład "Nie za blisko, nie za daleko, czyli co mówisz, gdy milczysz" , poprowadziła prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka. Zajęcia zaowocowały dyskusją nt. tego, kiedy należy przedstawiać swoje zdanie a kiedy należy zachować milczenie.

Zajęcia pn. „Czy wiesz, czym jest date center i serwerownia” poprowadził mgr inż. Waldemar Lisowski. Miejscem prowadzenia zajęć była serwerownia znajdująca się w Bibliotece Uniwersyteckiej. W czasie zajęć dzieci zapoznały się z pojęciami serwerowni, sieci internetowej, internetu oraz światłowodu. Dodatkową atrakcją dla młodych studentów była możliwość zwiedzenia serwerowni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Dlaczego i po co mówimy? Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie na zajęciach u dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej. W ramach wprowadzenia do zajęć Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie powstaje głos, jak jest wydobywany, a także jak wypowiadamy konkretne głoski. Ponadto mogli to zobaczyć na rentgenogramach. Jednym z przerywników aktywizujących Słuchaczy były kalambury, w ramach których uczestnicy zgadywali najpierw przedstawiane przez innych emocje. Później odbyła się dyskusja na temat tego, jak ważna jest niewerbalna część naszego języka. Na koniec młodzi studenci wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa, w mistrzowskim wykonaniu aktorów.

Pan doktor Rafał Kołodziejczyk poprowadził zajęcia na temat narzędzi do współpracy dla małych i dużych naukowców. Prowadzący pokazał uczniom, że naukowe narzędzia, ich dostępność i funkcjonalność wcale nie wykraczają poza możliwości dzieci. Zestawienie wiekowych filmów zawierających wyobrażenia na temat wynalazków i technologii ze stanem rzeczywistym wywarły ogromne wrażenie na naszych Słuchaczach. Kilkadziesiąt lat temu wyobrażano sobie XX wieczne roboty, plecaki odrzutowe czy samoprowadzące się auta. Obecnie wszystko te „udogodnienia” mamy w fazie testowej.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu poprzez „notowanie obrazami”. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą rysunków.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Zajęcia z panem magistrem Arkadiuszem Millerem cieszyły się wśród studentów niezwykłym zainteresowaniem. Mistrzowie jako jedni z pierwszych mieli okazję zobaczyć studio telewizyjne UJK, dostali także szansę osobistego wykorzystania jej potencjału. W trakcie warsztatów każdy chętny student mógł siąść przed kamerami i korzystając z green screen’a, promptera oraz profesjonalnej pomocy specjalistów, stać się przez chwilę prezenterem telewizyjnym.

Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała wraz z Rodzicami o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”, natomiast prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej poprowadził warsztaty pn. "Edukacyjne możliwości i społeczne porażki. Prawdy i mity o TIK".

Adepci nowy rok kalendarzowy rozpoczęli spotkaniem 18 stycznia. Wykład poprowadziła lek. med. Marzena Padzik- Gelbert, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w temacie „Dlaczego boli?”. Podczas wykładu Słuchacze dowiedzieli się co jest źródłem bólu, a także jakie są sposoby radzenia sobie z bólem.

Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego.

Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Zajęcia "Grafika i zdjęcie, czyli jak uchwycić sens w kadrze" poprowadzone przez mgr Pawła Garbuzika pokazały młodym studentom, jak wielka moc leży w fotografii. Adepci nauczyli się, jak poprawnie wykonywać zdjęcia, a także mieli okazję do stworzenia własnego tła fotograficznego, które stało się następnie polem do kreatywnej zabawy. Na koniec uczestnicy mieli możliwość zrobienia sobie kreatywnej fotografii bądź selfie z najróżniejszymi gadżetami.

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go.

Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Doktor Karol Bidziński prawił o „…odrywaniu i komunikowaniu wiedzy przez dzieci”, natomiast dr Marzena Pękowska próbowała dociec wraz z Rodzicami „Do czego może przydać się historia wychowania".

11 stycznia naukową przygodę odbyli Juniorzy i Mistrzowie wraz z Rodzicami.

Wykład dla naszych studentów na temat "Kolory energii. W stronę wiatru i słońca" wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak. Młodzi studenci poznali kolory energii, co one oznaczają i gdzie można je znaleźć.

Zajęcia "Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych" poprowadził dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK. Studenci poznali możliwości wykorzystania ekranów dotykowych do celów edukacyjnych. Doskonałym przykładem była platforma Kohoot, za pomocą której rozwiązywali quizy edukacyjne. Warsztat pn. "Jak notować obrazami?" poprowadziła dr Joanna Rudawska, ucząc Słuchaczy tworzenia efektownych obrazów, za pomocą których można utrwalać wiedzę.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Pani Doktor Zofia Okraj przeprowadziła ze Studentami trening kreatywności pod nazwą „Chcieć to móc”, na którym było bardzo kolorowo i z całą pewnością inspirująco! Pan inż. mgr Waldemar Lisowski zabrał naszych studentów na wycieczkę do serwerowni w Bibliotece Uniwersyteckiej, aby tam mogli zapoznać się z tajnikami działania wielkich "Date Center".

Z kolei podczas zajęć u pani mgr Natalii Walkowiak studenci dowiedzieli się, czym jest stereotyp i jak łatwo można jemu ulec. Uczestnicy projektu podczas pracy w grupach mieli możliwość poznania popularnych stereotypów i zrewidować do nich swój stosunek.

Pani Profesor Anna Wileczek, koordynująca nasz projekt od sześciu lat, poprowadziła warsztaty dla Rodziców na temat „młodomowy” pod nazwą „Patosłowa na internetach”, natomiast Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”.

21 grudnia odbył się zjazd dla Juniorów i Mistrzów oraz ich Opiekunów. Był to zarazem ostatni ze zjazdów w roku kalendarzowym 2019.

Zajęcia dla Rodziców nt. „Storytelling... słowo i opowieść w życiu codziennym i (biblio)terapii" poprowadziła dr hab. Agnieszka Miernik. Pan Doktor Karol Bidziński prawił o „…odrywaniu i komunikowaniu wiedzy przez dzieci”. Tematem wykładu były„Fascynujące technologie fizyczne”. Prowadzącym zajęcia był Pan dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK wraz małymi Asystentami: Angelą i Maxem. Wykład skupiał się wokół mikrokosmosu, systemu słonecznego oraz czarnych dziur a pytaniom od naszych Słuchaczy nie było końca.

Na zajęciach "Stereotyp? Nie dziękuję!" prowadzonych przez panią mgr Natalię Walkowiak nasi studenci dowiedzieli się czym jest stereotyp i jak nie należy mu ulegać. Prowadząca zapoznała adeptów nauki z najpowszechniejszymi stereotypami, z którymi mają do czynienia w otaczającej rzeczywistości. Studenci w grupach pracowali nad stereotypami w świecie zwierząt, ludzi i bajek.

Zajęcia "Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych” poprowadził dr hab. Sławomir Koziej, prof UJK. Studenci poznali możliwości wykorzystania ekranów dotykowych do celów edukacyjnych. Doskonałym przykładem była platforma Kohoot, za pomocą której rozwiązywali quizy edukacyjne. Pani Doktor Zofia Okraj poprowadziła zajęcia pod nazwą „Chcieć to móc! Trening kreatywności”. W czasie zajęć młodzi studenci dowiedzieli się, że kreatywność to cecha jedynie ludzka, i że można ją ćwiczyć. Podczas zajęć uczestnicy projektu brali udział w wielu aktywnościach, których celem było pobudzanie kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Nieoczywiste pomysły i nietypowe rozwiązania były powodem wielu zabawnych sytuacji. Dodatkowo świąteczne akcenty sprawiały że zajęcia przebiegały w przyjemnej i pozytywnej atmosferze.

Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Doktor Alicję Girmakowską młodzi studenci mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę na temat urządzeń służących do badania ludzkiego organizmu. Omówione zostały między innymi badania EEG, USG, MRF. Uczestnicy projektu mieli szansę obejrzeć również filmy pokazujące przebieg takich badań. Na zakończenie zajęć studenci tworzyli mapy myśli, skupiające nowo poznane informacje.

Pan Doktor Rafał Kołodziejczyk poprowadził zajęcia na temat narzędzi do współpracy dla małych i dużych naukowców. Prowadzący pokazał uczniom, że naukowe narzędzia, ich dostępność i funkcjonalność wcale nie wykraczają poza możliwości dzieci. Zestawienie wiekowych filmów zawierających wyobrażenia na temat wynalazków i technologii ze stanem rzeczywistym wywarły ogromne wrażenie na naszych Słuchaczach. Kilkadziesiąt lat temu wyobrażano sobie XX wieczne roboty, plecaki odrzutowe czy samoprowadzące się auta. Obecnie wszystko te „udogodnienia” mamy w fazie testowej.

Dlaczego i po co mówimy? Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie na zajęciach u dr Agnieszki Rosińskiej-Mamej. W ramach wprowadzenia do zajęć Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie powstaje głos, jak jest wydobywany, a także jak wypowiadamy konkretne głoski. Ponadto mogli to zobaczyć na rentgenogramach. Jednym z przerywników aktywizujących Słuchaczy były kalambury, w ramach których uczestnicy zgadywali najpierw przedstawiane przez innych emocje. Później odbyła się dyskusja na temat tego, jak ważna jest niewerbalna część naszego języka. Na koniec młodzi studenci wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pod tytułem Lokomotywa, w mistrzowskim wykonaniu aktorów.

Kolejny zjazd Adeptów naszego Uniwersytetu Dziecięcego UJK już za nami. Razem z nimi w uniwersyteckich ławach zasiedli także rodzice. Pani Profesor Anna Wileczek, koordynująca nasz projekt od sześciu lat, poprowadziła warsztaty dla Rodziców na temat „młodomowy” pod nazwą „Patosłowa na internetach”, natomiast Pani Doktor Zofia Okraj rozprawiała o tym „Czy kreatywności można się nauczyć?”.

Podczas wykładu prowadząca – Pani Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka konstruowała wraz z naszymi Słuchaczami wiedzę na temat wizerunku, ukazując „wizerunek tego, kto odważy się być mądrym".

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go. Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą map myśli. W ramach warsztatu Adepci zapoznali się z dwoma technikami tworzenia map – zarówno z tekstu, jak i ze słuchu. Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego. Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

A to wszystko a sprawą unijnego projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK w Kielcach”. Dzień pełen wrażeń (szczególnie naukowych!), uważamy za niezwykle owocny‼️ Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

23 listopada odbywał się zjazd grup Juniorów i Mistrzów. Wykład poprowadził profesor Sławomir Koziej, który zaprezentował Słuchaczom wiedzę na temat „Gadżetów przyszłości”.

Pan dr Rafał Kołodziejczyk zapoznał Słuchaczy z „narzędziami do współpracy dla małych i dużych naukowców”, a także miejscami, w których mogą dzielić się swoją wiedzą.

Pan inż. mgr Waldemar Lisowski zabrał naszych studentów na wycieczkę do serwerowni w Bibliotece Uniwersyteckiej, aby tam mogli zapoznać się z tajnikami działania wielkich "Date Center"

Pani Doktor Agnieszka Rosińska-Mamej poprowadziła warsztaty na temat: „Dlaczego i po co mówimy?”.

Z kolei podczas zajęć u pani mgr Darii Malickiej studenci dowiedzieli się, czym jest stereotyp i jak łatwo można jemu ulec. Uczestnicy projektu podczas pracy w grupach mieli możliwość poznania popularnych stereotypów i zrewidować do nich swój stosunek.

Pani Doktor Zofia Okraj przeprowadziła ze Studentami trening kreatywności pod nazwą „Chcieć to móc”, na którym było bardzo kolorowo i inspirująco!

„Edukacyjne możliwości ekranów dotykowych” zaprezentował nam Pan Profesor Sławomir Koziej tym razem na zajęciach warsztatowych.

A rodzice? Pani Doktor Joanna Sztejnbis-Zdyb zabrała naszych Rodziców w muzyczną podróż, ukazując, że muzyka jest nie tylko dla geniuszy, natomiast Pani Doktor Alicja Giermakowska zaprezentowała świat wielorakich dys-. Te zajęcia wywołały tak wielkie zainteresowanie, że p. dr obiecała przygotować jeszcze jeden - "nadprogramowy" wykład dla wszystkich!

W sobotę, 16 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym.

Wykład poprowadził prof. UJK Rafał Kozłowski. Dotyczył on wody, jej właściwości, składu, sposobów pozyskiwania, badania i rozmieszczenia jej zasobów na świecie ("Woda, którą znamy i ta, na którą czekają inni").

„Chemiczne tajemnice smaku” zdradziła pani dr Marta Raczyńska-Żak przez zapoznanie z podstawowymi składnikami odżywczymi oraz z ich funkcjami. Uczestnicy nauczyli się, jak wykrywać podstawowe składniki odżywcze w produktach jakie spożywają. Poprzez ćwiczenia praktyczne dowiedzieli się również, jak zdobytą wiedzę wykorzystać w codzienności.

Równie fascynujące zajęcia poprowadził pan magister Karol Szary. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji dotyczącej sił obecnych w przyrodzie. Prowadzący zachwycił widowiskowymi eksperymentami, które ujawniły naturę sił magnetycznych oraz elektrycznych. Natomiast młodzi adepci nauki nauczyli się budować proste obwody elektryczne przy użyciu zestawów edukacyjnych EL-Go.

Dr hab. Agnieszka Miernik zdradziła, czym jest „moc literatury, której nie znamy” oraz wyjaśniła Słuchaczom „Co mogą zdziałać w życiu narracje?”. Zajęcia miały za zadanie ukazać terapeutyczną funkcję utworów literackich. Adepci nauczyli się rozwiązywać problemy, których przyczyną są zakłócenia w relacjach interpersonalnych oraz jak doceniać wartość kontaktów z innymi ludźmi.

Pani dr Joanna Rudawska zdradziła Słuchaczom tajniki kodowania mózgu. Studenci zapoznali się ze sposobami „obrazowego myślenia” wyrażanego za pomocą map myśli. W ramach warsztatu Adepci zapoznali się z dwoma technikami tworzenia map – zarówno z tekstu, jak i ze słuchu.

Pan magister Mirosław Szwed zapoznał Studentów z podstawowymi cechami geo- i bioróżnorodności Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów świata z technikami pomiarów wybranych komponentów środowiska naturalnego. Słuchacze korzystali także z urządzeń pomiarowych stosowanych do obserwacji właściwości wody morskiej. Zachwyt wzbudziły rafa koralowa, w której interpretacji pan Mirosław zdecydowanie jest niezastąpionym specjalistą!

Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Pytalski, którego nasi Studenci uwielbiają! Prowadzący, pan Piotr Sołkiewicz zaprezentował „Nieartystyczne wymiary dźwięku”. Metodą eksperymentów Słuchacze nauczyli się szacować odległość, w jakiej znajdują się od danych zjawisk atmosferycznych, jak również to, czy burza widoczna na horyzoncie oddala się czy przybliża. Dzięki tym warsztatom nasi Adepci identyfikują problemy związane z hałasem, a także jego oddziaływaniem na ludzki organizm.

Równolegle do zajęć Dzieci, odbywały się zajęcia rodziców. Pan Paweł Biedroń przeniósł ich „W świat smombi…”, prezentując, czym jest rozszerzona rzeczywistość, natomiast pani doktor Joanna Sztejnbis-Zdyb wykazała, że „muzyka nie jest tylko dla geniuszy”, ucząc swych uczestników jak wykorzystywać wyobraźnię muzyczną.

Nasi młodzi Słuchacze i Uczestnicy projektu „Razem odkrywamy świat na UDJK” w Kielcach wraz z zespołem UDJK oraz Wykładowcami i Opiekunami zainaugurowali już VI edycję UDJK.

Obszerna relacja tutaj.